Over Music Hub Brabant

Talenten zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling, vernieuwing en bevordering van kunst en cultuur. Het doel van Music Hub Brabant is om talentontwikkeling in de muziek structureel op te nemen in de Brabantse cultuursector. Op die manier creëren we een duurzaam systeem waarbinnen talenten zich kunnen ontwikkelen en doorstromen. Door te investeren in talent in een vroege fase in de ontwikkeling, wortelt het goed in Brabant. Zodra talenten doorgroeien en buiten de regio of zelfs landsgrenzen zichtbaar worden, zullen zij hun Brabantse roots uitdragen. Op deze manier zetten ze Brabant op de kaart als vruchtbare regio voor talentontwikkeling.
 

Samenwerkingspartners

Music Hub Brabant is een samenwerkingsverband van twaalf Brabantse podia en festivals. Het samenwerkingsverband bestaat uit professionele instellingen, zowel uit de nieuwe muziek, jazz als uit de popmuziek. Deze kernpartners erkennen het grote belang van talentontwikkeling in de provincie, en ze zijn hiervoor een verregaande samenwerking aangegaan. Met  deze samenwerking investeren ze gezamenlijk in talentontwikkeling, en daarmee nemen de kernpartners hun verantwoordelijkheid doordat ze talentontwikkeling structureel incorporeren in hun organisatie.

1404

Popmuziek, jazz en hedendaagse muziek

De samenwerking komt voort uit de samenvoeging van twee bestaande talentontwikkelingstracjecten: Proud of the South voor de popmuziek, en New Arrivals voor de jazz en hedendaagse muziek. De methodiek van, en visie op talentontwikkeling van beide trajecten heeft als basis gediend voor het doorontwikkelen van bredere opzet voor talentontwikkeling; Talent Hub Brabant.

Selectieprocedure

Talenten in de Music Hub worden geslecteerd door de partners die het project dragen. Talenten kunnen zich niet opgeven maar worden gescout door deze partners, alsmede door een groot aantal organisaties en individuen uit het netwerk rondom deze partners.

Al de namen die via dit netwerk worden verzameld komen op een longlist terecht. Een keer per jaar vindt op basis van deze longlist een selectieprocedure plaats, waarbij in totaal 12 talenten worden geselecteerd. Er is plek voor 6 talenten uit de pophoek, en 6 talenten uit de nieuwe muziek / jazzwereld. Er wordt naar gestreefd een zo representatief mogelijk segment van de Brabantse muzieksector te ondersteunen.

De selectie vindt plaats aan de hand van een aantal criteria: de kwaliteit van de muziek, de potentie van een talent, de werkhouding, de plaats in het veld, etc. Tijdens de selectie wordt gekeken naar genderbalans en culturele diversiteit. 

Naast de reguliere trajecten valt ook de WooHah! Pressure Cooker onder de activiteiten van de Music Hub. Selectie hiervoor vindt plaats op basis van een open inschrijving, die in april / mei van start gaat. Houd daarvoor de social media van WooHah! en de TalentHub in de gaten. Binnen de Pressure Cooker is ruimte voor 10 talenten, waarvan tenminste 5 uit Brabant afkomstig zijn. 

Neem voor vragen over Music Hub Brabant contact op met coördinator Aram Haagsman, via aram@tin-ear.com.

Wil je contact opnemen?

Mail naar Coordinator Music Hub Brabant

Onze talenten