Over Music Hub Brabant

Talenten zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling, vernieuwing en bevordering van kunst en cultuur. Het doel van Music Hub Brabant is om talentontwikkeling in de muziek structureel op te nemen in de Brabantse cultuursector. Op die manier creëren we een duurzaam systeem waarbinnen talenten zich kunnen ontwikkelen en doorstromen. Door te investeren in talent in een vroege fase in de ontwikkeling, wortelt het goed in Brabant. Zodra talenten doorgroeien en buiten de regio of zelfs landsgrenzen zichtbaar worden, zullen zij hun Brabantse roots uitdragen. Op deze manier zetten ze Brabant op de kaart als vruchtbare regio voor talentontwikkeling.
 

Samenwerkingspartners

Music Hub Brabant is een samenwerkingsverband van twaalf Brabantse podia en festivals. Het samenwerkingsverband bestaat uit professionele instellingen, zowel uit de nieuwe muziek, jazz als uit de popmuziek. Deze kernpartners erkennen het grote belang van talentontwikkeling in de provincie, en ze zijn hiervoor een verregaande samenwerking aangegaan. Met  deze samenwerking investeren ze gezamenlijk in talentontwikkeling, en daarmee nemen de kernpartners hun verantwoordelijkheid doordat ze talentontwikkeling structureel incorporeren in hun organisatie.
 

Popmuziek, jazz en hedendaagse muziek

De samenwerking komt voort uit de samenvoeging van twee bestaande talentontwikkelingstracjecten: Proud of the South voor de popmuziek, en New Arrivals voor de jazz en hedendaagse muziek. De methodiek van, en visie op talentontwikkeling van beide trajecten heeft als basis gediend voor het doorontwikkelen van bredere opzet voor talentontwikkeling; Talent Hub Brabant.

Coördinator:

Frank Kimenai

frank@hive-mind.nl
 

1404

Onze talenten

Nieuws & agenda