Over Music Hub Brabant

Talenten zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling, vernieuwing en bevordering van kunst en cultuur. Het doel van Music Hub Brabant is om talentontwikkeling in de muziek structureel op te nemen in de Brabantse cultuursector. Op die manier creëren we een duurzaam systeem waarbinnen talenten zich kunnen ontwikkelen en doorstromen. Door te investeren in talent in een vroege fase in de ontwikkeling, wortelt het goed in Brabant. Zodra talenten doorgroeien en buiten de regio of zelfs landsgrenzen zichtbaar worden, zullen zij hun Brabantse roots uitdragen. Op deze manier zetten ze Brabant op de kaart als vruchtbare regio voor talentontwikkeling.
 

Blijf op de hoogte

met onze maandelijkse nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Samenwerkingspartners

Music Hub Brabant is een samenwerkingsverband van dertien Brabantse podia en festivals. Het samenwerkingsverband bestaat uit professionele instellingen, zowel uit de nieuwe muziek, jazz als uit de popmuziek. Deze kernpartners erkennen het grote belang van talentontwikkeling in de provincie, en ze zijn hiervoor een verregaande samenwerking aangegaan. Met deze samenwerking investeren ze gezamenlijk in talentontwikkeling, en daarmee nemen de kernpartners hun verantwoordelijkheid doordat ze talentontwikkeling structureel incorporeren in hun organisatie.

Poppodia: 013, Effenaar, Mezz, Willem Twee, Gebouw-T, Groene Engel, De Pul”
Podia nieuwe muziek: Muziekgebouw Eindhoven, Theaters Tilburg, Paradox, November Music, Intro In Situ, Paviljoen Ongehoorde Muziek, Willem Twee Studios, ”

Popmuziek, jazz en hedendaagse muziek

De samenwerking komt voort uit de samenvoeging van twee bestaande talentontwikkelingstracjecten: Proud of the South voor de popmuziek, en New Arrivals voor de jazz en hedendaagse muziek. De methodiek van, en visie op talentontwikkeling van beide trajecten heeft als basis gediend voor het doorontwikkelen van bredere opzet voor talentontwikkeling; Talent Hub Brabant.

Selectieprocedure

Talenten in Music Hub Brabant worden geslecteerd door de partners die het project dragen. Talenten kunnen zich niet opgeven maar worden gescout door deze partners, alsmede door een groot aantal organisaties en individuen uit het netwerk rondom deze partners.

Al de namen die via dit netwerk worden verzameld komen op een longlist terecht. Een keer per jaar vindt op basis van deze longlist een selectieprocedure plaats, waarbij in totaal over twee jaar 20 talenten worden geselecteerd. Er is plek voor 10 talenten uit de pophoek, en 10 talenten uit de nieuwe muziek / jazzwereld. Ook zijn er twee extra plekken beschikbaar voor urban talent, welke doorstromen vanuit het Pressure Cooker project. Er wordt naar gestreefd een zo representatief mogelijk segment van de Brabantse muzieksector te ondersteunen.

De selectie vindt plaats aan de hand van een aantal criteria: de kwaliteit van de muziek, de potentie van een talent, de werkhouding, de plaats in het veld, etc. Tijdens de selectie wordt gekeken naar genderbalans en culturele diversiteit. 

Wil je contact opnemen?

Mail naar Coordinator Music Hub Brabant

Onze talenten