Over Next

De Hub is in 2016 ontstaan, op initiatief van Playgrounds. Playgrounds had al een aantal talentontwikkelingactiviteiten, zoals workshops, awards en de ontwikkeling van nieuw werk, maar wilde dit formaliseren en zichtbaar maken. In Next zijn de verbindingen die Playgrounds al jaren tussen talent en werkveld legden, structureel ingebed en gedragen door een breed netwerk.

Samen met 6 landelijke partners is het eerste talentontwikkelingstraject Next vormgegeven. De partners zijn Submarine Channel, PostPanic, Kaboom festival, Solar World Cinema, Frodo Kuipers, AKV|St. Joost en Playgrounds. In dit traject vallen onder andere talenten die zich bezighouden met onder andere animatie, illustratie, virtual reality, games en visual effects.

Eind 2019 is dit traject uitgebreid met documentaire film en fotografie. Partners voor dit deel van het traject zijn Submarine Channel, Herrie Film, Breda Photo, Eindhoven Film Festival/Broet, AKV|St. Joost en Playgrounds. De nieuwe talenten voor de Next | Docu-hub werden tijdens de opening van het Eindhoven Film Festival op donderdag 28 november 2019 bekend gemaakt. 

 

Stills uit VR installatie Ver Binnen van oud-talent Jenny van den Broeke
1058
1059

Wat is de aanpak van Next?

De aanpak

In Next staat het talent centraal en maken we met het talent een op maat talentontwikkelingstraject waarin zowel zakelijke aspecten als ook artistieke doelen een plek krijgen. Uniek is het feit dat alle delen van de keten betrokken zijn in Next en dat high end commerciële studio’s zoals PostPanic en Submarine bijdragen aan het traject. Daarnaast maken we, waar mogelijk, delen van het traject beschikbaar voor meerdere makers, in de Next Academy. Zo hebben we een workshop presenteren breed uitgezet en in het traject staan onder andere de onderwerpen Storytelling, Online presence en marketing, Presentatie van werk in een fysieke ruimte, Schrijven van een biografie, Time management op de rol.

Het doel

Met Next stellen we ons ten doel talenten een individueel traject aan te bieden waarin een talent begeleiding krijgt op vooraf geformuleerde artistieke en zakelijke doelen. Deze talenten hebben na het doorlopen van Next aansluiting gevonden bij het (inter)nationale netwerk en een stabiele basis voor hun loopbaan ontwikkeld. De trajecten van deze talenten worden geco-financierd door het bedrijfsleven (creatieve industrie) en het onderwijs. Daarnaast willen we een facilitaire rol spelen in het ‘gat’ tussen jonge talenten en financiering. De Fondsen ondersteunen op dit moment geen nieuw talent, maar alleen talenten met een bepaald track record. Next moet een bouwsteen en brug zijn in het trackrecord voor nieuwe talenten.

De partners beschikken gezamenlijk over een enorm internationaal netwerk en linken waar mogelijk de talenten aan nieuwe partijen. ”
Showreel oud-talent Vera van Wolferen

Samenwerkingspartners

De partners voor beide trajecten binnen Next en Next | Docu beschikken gezamenlijk over een enorm internationaal netwerk en linken waar mogelijk de talenten aan nieuwe partijen. 

Zo neemt Kaboom de talenten mee in haar gesprekken met internationale filmdistributeurs, waar mogelijk in haar distributieprogramma, in haar festivalprogrammering. Herrie Film denkt mee over publieksbereik, distributie, impact- en outreach-mogelijkheden. Solar World Cinema en Pop Up Cinema stellen het verdiepende programma Talent Talks ter beschikking aan de talenten. Dit programma kent uiteraard een eigen achterban en publiciteitsplan. Ook neemt Solar World Cinema films mee in haar internationale tourprogramma.

De betrokken studio’s stellen hun kennis en expertise ter beschikking voor coaching en een talent in residency-plek. Daarnaast betekenen zij veel voor de individuele communicatie van de talenten en hun projecten. Playgrounds kent van alle partners de grootste slagkracht in communicatie en daarom hebben de partners heel bewust gekozen om alle communicatie van Next via Playgrounds te laten verlopen. De festivals van Kaboom, BredaPhoto, Eindhoven Film Festival en Playgrounds zijn voor de talenten uitgelezen mogelijkheden om in contact te komen met hun voorbeelden, nieuwe relaties op te doen en nieuw werk binnen te halen. 

Showreel van Next talent Jelle van Meerendonk

Wil je contact opnemen?

Het gehele traject Next wordt gecoördineerd door Paulien Mandos: zij begeleidt de Next talenten met een focus op animatie en coordineert alle andere zaken rondom de hele Hub zoals de communicatie.

Mail naar Coördinator Next

    

De selectie

Next bestaat uit een breed samenwerkingsverband met een groot internationaal netwerk. Bij de start van een nieuw Next traject wordt dit netwerk bevraagd actief makers te nomineren voor het nieuwe traject. Op basis van de aanbevelingen uit het veld krijgen genomineerde  talenten een uitnodiging om zich middels een ontwikkelplan en portfolio presentatie in te schrijven voor Next of Next | Docu. De selectiecommissie, bestaande uit de partners uit het samenwerkingsverband selecteren de uiteindelijke talenten die deel nemen aan Next. Deze partners vertegenwoordigen verschillende facetten van het werkveld en representeren de culturele waardenketen.

Talenten hebben een duidelijke binding met Brabant. Zij hebben er gestudeerd, gewerkt voeren in Brabant een beroepspraktijk of zorgen voor het terugvloeien van kennis en kunde in het Brabantse cultuursysteem. Het talent kan op verschillende fases in hun carrière instromen bij Next. Hoe dan ook heeft het talent een duidelijk artistiek signatuur en een kwalitatief portfolio, met kansrijke plannen. 

De keten vertegenwoordigd

Voor beide AV-hubs hebben we een Hub gevormd met partners die alle delen van de keten vertegenwoordigen:

Next:

AKV|St. Joost (onderwijs), PostPanic en Submarine (productie van zowel commercieel als vrij werk), Solar World Cinema (vertoning en distributie, tevens verbonden aan Pop Up Cinema), Kaboom festival (vertoning en distributie), Playgrounds (vertoning, co-productie), Frodo Kuipers (onafhankelijk filmmaker). 

Next | Docu:

AKV|St. Joost (onderwijs), Submarine Channel (productie van zowel commercieel als vrij werk), Herrie Film (distributie), Playgrounds (vertoning, co-productie), BredaPhoto (vertoning), Eindhoven Film Festival/Broet (vertoning, workshops en masterclasses), Natlab (vertoning). 

Alle partners hebben daarnaast een sterk internationaal netwerk. 

Meer over Next

Wil je contact opnemen?

De Next | Docu talenten zullen begeleid worden door Maureen Prins. 

Mail naar Coördinator Next Docu

   

Onze talenten

Nieuws