Over Next

De Hub is in 2016 ontstaan, op initiatief van Playgrounds. Playgrounds had al een aantal talentontwikkelingactiviteiten, zoals workshops, awards en de ontwikkeling van nieuw werk, maar wilde dit formaliseren en zichtbaar maken. In Next zijn de verbindingen die Playgrounds al jaren tussen talent en werkveld legden, structureel ingebed en gedragen door een breed netwerk. Samen met 6 landelijke partners is het talentontwikkelingstraject Next vormgegeven. De partners zijn Submarine, PostPanic, KLIK animatie film festival, Solar World Cinema, Frodo Kuipers en AKV|St. Joost. Alle hubs die zich bezighouden met innovatief bewegend beeld vallen onder deze hub. Denk hierbij aan onder andere animatie, illustratie, virtual reality, games en visual effects.

 

Stills uit VR installatie Ver Binnen van oud-talent Jenny van den Broeke
1058
1059

Wat is de aanpak van Next?

De aanpak

In Next staat het talent centraal en maken we met het talent een op maat talentontwikkelingstraject waarin zowel zakelijke aspecten als ook artistieke doelen een plek krijgen. Uniek is het feit dat alle delen van de keten betrokken zijn in Next en dat high end commerciële studio’s zoals PostPanic en Submarine bijdragen aan het traject. Daarnaast maken we, waar mogelijk, delen van het traject beschikbaar voor meerdere makers, in de Next Academy. Zo hebben we een workshop presenteren breed uitgezet en in 2019 staan onder andere de onderwerpen Storytelling, Online presence en marketing, Presentatie van werk in een fysieke ruimte, Schrijven van een biografie, Time management op de rol. 

Het doel

Met Next stellen we ons ten doel talenten een individueel traject aan te bieden waarin een talent begeleiding krijgt op vooraf geformuleerde artistieke en zakelijke doelen. Deze talenten hebben na het doorlopen van Next aansluiting gevonden bij het (inter)nationale netwerk en een stabiele basis voor hun loopbaan ontwikkeld. De trajecten van deze talenten worden geco-financierd door het bedrijfsleven (creatieve industrie) en het onderwijs. Daarnaast willen we een facilitaire rol spelen in het ‘gat’ tussen jonge talenten en financiering. De Fondsen ondersteunen op dit moment geen nieuw talent, maar alleen talenten met een bepaald track record. Next moet een bouwsteen en brug zijn in het trackrecord voor nieuwe talenten.

De partners beschikken gezamenlijk over een enorm internationaal netwerk en linken waar mogelijk de talenten aan nieuwe partijen. ”
Showreel oud-talent Vera van Wolferen

Samenwerkingspartners

De partners beschikken gezamenlijk over een enorm internationaal netwerk en linken waar mogelijk de talenten aan nieuwe partijen. 

Zo neemt KLIK de talenten mee in haar gesprekken met internationale filmdistributeurs, waar mogelijk in haar distributieprogramma, in haar festivalprogrammering. Solar World Cinema en Pop Up Cinema stellen het verdiepende programma Talent Talks ter beschikking aan de talenten. Dit programma kent uiteraard een eigen achterban en publiciteitsplan. Ook neemt Solar World Cinema films mee in haar internationale tourprogramma.

De betrokken studio’s stellen hun kennis en expertise ter beschikking voor coaching en een talent in residency-plek. Daarnaast betekenen zij veel voor de individuele communicatie van de talenten en hun projecten. Playgrounds kent van alle partners de grootste slagkracht in communicatie en daarom hebben de partners heel bewust gekozen om alle communicatie van Next via Playgrounds te laten verlopen. De festivals van KLIK en Playgrounds zijn voor de talenten uitgelezen mogelijkheden om in contact te komen met hun voorbeelden, nieuwe relaties op te doen en nieuw werk binnen te halen. 

Showreel van Next talent Jelle van Meerendonk

De keten vertegenwoordigd

We hebben een Hub gevormd met partners die alle delen van de keten vertegenwoordigen: AKV|St. Joost (onderwijs), PostPanic en Submarine (productie van zowel commercieel als vrij werk), Solar World Cinema (vertoning en distributie, tevens verbonden aan Pop Up Cinema), KLIK animatie film festival (vertoning en distributie), Playgrounds (vertoning), Frodo Kuipers (onafhankelijk filmmaker, en verbonden aan Studio Nova). Alle partners hebben daarnaast een sterk internationaal netwerk. 

 

Onze talenten

Nieuws & agenda