VR is een nieuw ‘storytelling medium’ en daarom is Iris gedreven om een manier te zoeken hoe we dit medium op een creatieve manier kunnenbenaderen. Ze onderzoekt ‘experience design’ om storytelling tot een hoger level te brengen.

Met een brede interesse in animatie, coderen, interactiviteit en geluid experimenteert Iris met verschillende disciplines en kijkt ze wat die kunnen toevoegen aan de gehele ervaring. Iris heeft een sterke documentaire aanpak in haar werk. Ze is gefascineerd door maatschappelijke en geëngageerde thema’s. Thema’s die ze wil bevragen of juist in een ander perspectief wil tonen om er wat van te kunnen leren. In haar werk combineert ze deze thema’s met VR storytelling en onderzoekt ze nieuwe manieren om verhalen te ervaren. 

De partners van Next
Iris is een echte VR pioneer in het gebruiken van VR als een kunstvorm en we geloven dat zij echt een nieuwe betekenislaag toevoegt aan het medium met haar werk”

Haar meest recente werk ‘Inktzwart’, een interactieve VR experience over de MH17, laat een nieuwe manier van herinneren zien. De ervaring is een poëtische visualisatie van elementen en emoties rondom MH17. Door het gebruiken van een non-lineaire verhaalstructuur is de kijker vrij om het verhaal te ervaren op zijn/ haar tempo. De ervaring leert ons niet alleen over de MH17, maar het bewijst ook dat tragedies zoals deze ook herinnerd kunnen worden in een digitale vorm. Iris geloofd dat het combineren van VR storytelling met maatschappelijke thema’s resulteert in nieuwe en diepgaande manieren om de kijker bewust te maken. VR storytelling en ‘experience design’ zijn sterk in het creëren van emotie en het bewustwording en daarom wil Iris ze inzetten om de mensheid dichter bij elkaar te brengen.