Financiële impuls regionale filmtalenthubs

Tijdens haar werkbezoek aan Screen Talent NL in Eindhoven op maandag 19 juni heeft staatssecretaris van Cultuur en Media Gunay Uslu aangekondigd dat zij de komende vier jaar een financiële impuls aan de regionale filmtalenthubs geeft.

Screen Talent NL is het netwerk van talenthubs voor film & AV. Dit netwerk bestaat uit CineSud/Limburg Film Office (Limburg), CineNord/New Noardic Wave (de noordelijke provincies) en Playgrounds/Next (Noord-Brabant).

Deze talenthubs werken al meer dan 10 jaar aan een bruisend regionaal film- en AV-klimaat. Filmmakers en filmproducenten uit de regio vertellen andere verhalen en dragen bij aan een inclusief en duurzaam filmlandschap.

Meer over Next

Verbindende vertelkracht en meerwaarde talenthubs

Staatssecretaris Gunay Uslu: “De verbindende vertelkracht van film is immens. Het laat ons de wereld zien door de ogen van een ander. Het heeft de kracht om onderling begrip te kweken en om mensen dichter bij elkaar te brengen. De ontwikkeling van talent is essentieel voor de diversiteit en vernieuwing van het filmaanbod. Ze vertellen ons nieuwe verhalen. Verhalen die het verdienen om verteld te worden. Op plekken in de regio, zoals Playgrounds in Eindhoven, kunnen makers hun talent verder ontwikkelen.”

In het Eindhovens Dagblad zegt maker Iris van der Meule over haar deelname van 2020 tot 2022 aan het Noord-Brabantse talentprogramma Next van Playgrounds: ,,Dankzij Next heb ik geld en tijd gehad om intensief te werken aan mijn eerste project als afgestudeerde filmmaker: de VR-productie Gay Simulator. Next biedt maatwerk voor waar jij op dat moment mee bezig bent. Als beginner kreeg ik een coach en ondersteuning bij het vinden van financiering. Ook kwam ik in contact met een producent.” 

 

 

Artikel Eindhovens Dagblad

Gunay Uslu
Op plekken in de regio, zoals Playgrounds in Eindhoven, kunnen makers hun talent verder ontwikkelen”

Kans om programma door te ontwikkelen

De extra middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 1 miljoen euro per jaar voor 2023 en 2024, worden toegevoegd aan de lopende subsidieregeling ‘Talentontwikkeling in de regio’ van het Nederlands Filmfonds. Vanaf 2025 worden de extra middelen door OCW verdubbeld en is er jaarlijks 2 miljoen euro extra beschikbaar voor de versterking van de infrastructuur voor talentontwikkeling in de regio. Het stimuleren van de ontwikkeling van filmtalent en het productieklimaat buiten de Randstad wordt hiermee geïntensiveerd.

Deze financiële impuls geeft de hubs in Screen Talent NL de kans om hun programma door te ontwikkelen, te verduurzamen en nog meer regionale makers en producenten een stevige artistieke en zakelijke basis mee te geven.

Meer over Next