Wat kan ik voor je doen?

Zo lang als zij zich kan herinneren, is Conform Cox gedreven door leren en creëren. Als kind wilde zij alles in detail weten en als baan ‘Homo Universales’ worden. Cox heeft die nieuwsgierigheid nooit verloren: ze is opgeleid als ontwerper aan Design Academy Eindhoven en als animator aan het Master Institute of Visual Cultures in Den Bosch, beide studies Cum Laude afrondend. Cox werkt als illustrator, animator, grafisch ontwerper, podcastmaker, live tekenaar, textielontwerper en muralist. In al deze werkvelden zijn (diepgaande) vertellingen de drijfveer en kern van haar werk. In haar vrije werk houdt Cox ervan om samen te werken met professionals uit bijvoorbeeld de wetenschap of educatie, om diverse processen te laten zien, of om het ‘normaal’ te bevragen. Ze gelooft heel erg in de toegankelijkheid van visuele verhalen. Haar korte animatiefilm ‘The Prejudiced Hierarchist’, over dierenemancipatie, werd op diverse internationale festivals vertoond. Daarnaast werkt Conform Cox voor klanten zoals Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdams Weerwoord and Stichting Jarige Job.

7734
This is where you can find me - Voedseltuin in het M4H havengebied, Rotterdam 2022

What can I do for you?

As long as she can remember, Conform Cox has been driven by learning and creating. As a child she wanted to explore everything and become a ‘Homo Universales’ as a job. Cox never lost this eagerness to be a know-it-all: She is trained as designer at Design Academy Eindhoven and as animator at the Master Institute of Visual Cultures in Den Bosch, finishing both studies Cum Laude. Cox works as an illustrator, animator, graphic designer, podcast maker, live drawer, muralist and textile designer. In all these fields (in-dept) storytelling is the drive and core of her practice. In her free work Cox loves to collaborate with people in the field of education and science, to show several processes or to question ‘the normal’ in different ways. She very much believes in the accessibility of visual stories. Her animated short ‘The Prejudiced Hierarchist’, about the emancipation of animals, was screened at several international festivals. Besides, Conform Cox works a lot for clients such as Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdams Weerwoord and Stichting Jarige Job.

7742
Live tekenen tijdens Klimaatgesprek Den Haag, 2023
7735
Rotterdam: City of Architecture, voor AIR, 2023
7736
Aan het werk aan een mural voor Stichting Jarige Job, 2022
7738
ZZZINGGG! Zangmethode inclusief animaties, in samenwerking met Hella Hertogs, 2022