Over PLAN

De nieuwste generatie makers van theater, dans en circus krijgt in Noord-Brabant meer kansen dankzij PLAN voor talentontwikkeling Brabant. Veelbelovende talenten krijgen ondersteuning bij de ontwikkeling van hun handtekening, het cultureel ondernemerschap, de opbouw van publiek en de zichtbaarheid van hun werk. In PLAN werken de volgende producenten, podia én festivals samen: Festival Cement, Theaterfestival Boulevard, DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Festival Circolo, De Nieuwe Vorst, Podium Bloos, Parktheater Eindhoven, United Cowboys en Theater Artemis.
 

Andrea van Wingerden Met PLAN helpen we aanstormend dans-, circus- en theatertalent op weg.”

De Aanpak

PLAN biedt op twee niveaus ruimte aan jonge makers: in broedplaatsen en in meerjarige trajecten.

PLAN meerjarige trajecten
Elk jaar kunnen de tien partners, die samen de redactie vormen, talenten voordragen voor een meerjarig traject. Dat gebeurt op basis van een motivatie van de partner en een ontwikkelplan van de maker. De makers kunnen rekenen op ondersteuning en expertise van alle partners uit de redactie.

PLAN is maatwerk. De redactie, en de gekozen mentor specifiek, stelt de maker en zijn/haar ontwikkelbehoeften centraal. De diversiteit van trajecten van de afgelopen jaren illustreert dat.

Broedplaatsen
In de broedplaatsen kunnen makers hun eerste stappen zetten en zichtbaar maken. Tegelijkertijd is het een kennismaking tussen een maker en partner(s), op basis waarvan een lange(re) samenwerking tot stand kan komen. Er zijn broedplaatsen in Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven.

Meer weten over de broedplaatsen? Onderaan de pagina vind je uitgebreide informatie per broedplaats. 

Samenwerkingspartners

In PLAN werken de volgende producenten, podia én festivals samen: Festival Cement, Theaterfestival Boulevard, DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Festival Circolo, De Nieuwe Vorst, Podium Bloos, Parktheater Eindhoven, United Cowboys en Theater Artemis.
 

Selectieprocedure

Werken binnen PLAN begint altijd in een van de vier broedplaatsen in Eindhoven, Breda, ’s-Hertogenbosch of Tilburg. Makers worden via allerlei wegen gescout, maar kunnen zich ook zelf melden. Zie daarvoor de contactpersonen onderaan deze pagina.

Voor een kennismaking helpt het als de maker een duidelijk idee heeft van een uit te werken concept, een ontwikkeldoel of onderzoeksvraag en een heldere motivatie voor de wens met een PLANpartner of in een bepaalde stad te werken.

In de broedplaatsen worden eerste stappen gezet. Het is een periode waarin makers en partners elkaars werkwijze leren kennen. Tijdens presentatiemomenten komen ook de PLANpartners uit de andere steden kijken. Bij een klik en vertrouwen in de ontwikkeling van de maker, wordt de maker voordragen voor een meerjarig traject bij de hele redactie, die bestaat uit tien partners. De maker krijgt bij instromen een vaste mentor, ontwikkelbudget en toegang tot expertise, ontwikkel- en presentatiemogelijkheden en faciliteiten binnen het netwerk.

Coördinator

Patrice Matthee
patrice@plan-brabant.nl

 

Broedplaatsen

Makershuis Tilburg

Makershuis Tilburg is een samenwerking tussen De Nieuwe Vorst, DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Theaters Tilburg en Festival Circolo. Samen vormen zij dé broedplaats voor talentontwikkeling binnen de disciplines dans, theater en circus in Tilburg.

Makers die hun plek vinden bij Makershuis Tilburg zijn afgestudeerd aan een kunstvakopleiding in theater, circus of dans en maken eigen werk. Ze hebben een band met Tilburg of willen die opbouwen. Aan deze makers biedt Makershuis Tilburg een traject op maat dat kan bestaan uit zakelijke ondersteuning, financiële middelen, onderzoeksruimte, residenties, toonmomenten en/of artistieke begeleiding. Als maker van Makershuis Tilburg begeef je je in een uitgebreid, multidisciplinair netwerk van podia, producenten én (bovenal) medemakers. Tijdens diverse bijeenkomsten kom je hiermee in contact.

Een redactieraad selecteert makers en gaat met hen een begeleid traject aan. In deze redactieraad is expertise op het gebied van alle disciplines aanwezig. Je kunt door één van de partners worden aangedragen, maar je kunt ook zelf een trajectvoorstel of onderzoeksvraag insturen via ikwilmaken@makershuistilburg.nl. Je aanmelding komt dan terecht bij de producent van Makershuis Tilburg. We bespreken samen of jouw plan past binnen Makershuis Tilburg en al dan niet kan worden voorgedragen aan de redactieraad. Bij de selectie is er bijzondere aandacht voor interdisciplinariteit.

Makershuis Tilburg biedt per half jaar ruimte aan ongeveer vijf makers uit verschillende disciplines en in verschillende fases van hun makerschap. Het resultaat van een traject kan verschillend zijn, maar altijd is er sprake van een (tussentijdse) presentatie. Makershuis Tilburg organiseert onder andere Prejavu-avonden waarop makers hun werk of onderzoek delen met publiek.

Contact Broedplaats Tilburg
Janneke Defesche (Uitvoerend producent Makershuis Tilburg)

Broedplaats Eindhoven

Broedplaats Eindhoven bestaat uit Seasoning van United Cowboys en thinX van Parktheater Eindhoven.

In 2013 heeft United Cowboys letterlijk haar deuren opengezet. Er was en is nood aan productieplekken en aan artistieke begeleiding. Het werkpand van United Cowboys aan de Kleine Berg in Eindhoven biedt nu ruimte voor onderzoek, ontmoeting, uitwisseling en presentatie. Het concept Seasoning heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Het was een heel nieuw concept, waarin alternatieve werk- en presentatievormen voorop stonden en staan. We constateren dat ook uitwisseling tussen kunstenaars uit verschillende regio’s inspirerende werksessies oplevert. Seasoning heeft zich ontwikkeld van bescheiden werkplek en podium tot platform voor dans/ performance in samenwerking met andere kunstvormen.

2018-2019 is het zevende seizoen van thinX. Onder thinX valt een aantal projecten die te maken hebben met het theater van de toekomst, waaronder ook het ondersteunen van jonge makers.

Binnen thinX gaat het Parktheater een verbinding met makers aan voor meerdere jaren, gemiddeld drie tot vier. Ieder jaar wordt echter geëvalueerd of thinX nog de juiste plek voor de maker is. Verschillende makers hebben inmiddels het traject doorlopen en er zijn een groot aantal producties gerealiseerd, vooral gericht op de kleine zaal. Binnen thinX worden nu ook coproducties van jonge makers voor de midden- en grote zaal gerealiseerd.

Contact Broedplaats Eindhoven
Voor Seasoning: Pauline Roelants (artistiek leider United Cowboys)
Voor thinX: Iselle Claassens (programmering & projecten Parktheater Eindhoven)

Broedplaats ‘s-Hertogenbosch

Broedplaats ’s-Hertogenbosch wordt ingevuld door Theater Artemis, Theaterfestival Boulevard en Festival Cement. De twee theaterfestivals en het jeugdtheatergezelschap bewonen twee panden die grenzen aan dezelfde binnentuin, in hartje centrum.

Theater Artemis opereert al sinds 1990 vanuit zijn eigen pand, waar een kleine zaal (90 zitplaatsen) en een grote repetitiestudio worden gebruikt voor repetities en voorstellingen.

In 2015 verhuisden Theaterfestival Boulevard en Festival Cement samen naar Pand18, met naast de kantoorruimten ook twee grote studio’s. Naast de hoofdbewoners Boulevard en Cement werken in het pand ook andere culturele partners met gemeentelijke en provinciale werking als Kunstbende Noord-Brabant en Popsport Brabant en repeteren stedelijke initiatieven.
Tijdens Theaterfestival Boulevard worden de beide huizen en de tuin gebruikt voor de programmering van werk van (inter)nationale podiumkunstenaars, zowel voorstellingen als open ateliers, en als ontmoetingsplaats.

Broedplaats ‘s-Hertogenbosch zet het broedplaatsbudget in om nieuwe wegen met makers uit te proberen. Soms als partner alleen en soms in coproductie met andere partijen.

Contact Broedplaats ’s-Hertogenbosch
Leonie Clement (artistiek leider Festival Cement)

Broedplaats Breda

PodiumBloos is een podium en een werkplaats voor amateurs en nieuwe professionele makers op het gebied van theater en dans. Het gebouw is een complex met grote theaterzaal, café en foyer, drie kantoortjes, twee theaterstudio’s en een dansstudio. Naast veel lokale amateurgezelschappen maken in toenemende mate jonge professionele makers gebruik van PodiumBloos. De afgelopen jaren ontwikkelde Podium Bloos zich van een lokale voorziening tot een organisatie met provinciaal belang. Pijlers in deze periode waren faciliteren, begeleiden en in toenemende mate ontwikkelen

Podium Bloos is vanaf het begin als artistieke productieplek partner van het provinciale PLAN en stond aan de wieg van het reizende festival Gloednieuw waar jonge makers zowel begeleiding als speelbeurten aangeboden kregen. Stond bij Gloednieuw het draagvlak voor jonge makers bij podia en producenten voorop, PLAN voegt daar een provinciale infrastructuur, begeleiding en productiebudget aan toe.

Contact Broedplaats Breda
Moos van den Broek (creative producer Podium Bloos)

Wil je contact opnemen?

Website PLAN

Mail naar coördinator PLAN

Nieuws

Onze talenten