Over PLAN

PLAN is een beproefd samenwerkingsverband van elf culturele partners in Brabant, waarbij met zorg geselecteerd jong podiumkunsttalent geholpen wordt om de eigen artistieke signatuur en werkwijze te ontwikkelen. Ontwikkeling op maat, verfijnd en geïnspireerd door de oprechte betrokkenheid van de elf partners. PLAN wordt gedragen door: Festival Cement, Theaterfestival Boulevard, DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Festival Circolo, De Nieuwe Vorst, Podium Bloos, Parktheater Eindhoven, United Cowboys, Theater Artemis en de Verkadefabriek.

PLAN is een open, democratisch samenwerkingsverband, voortdurend meebewegend met de makers en de maatschappelijke ontwikkelingen. Met makers aan het begin van hun carrière wordt stevig nagedacht over waar ze naartoe willen: het maakt vervolgstappen logischer en biedt hen meer mogelijkheden voor de toekomst. Er is letterlijk en figuurlijk ruimte voor de makers. PLAN is zorgvuldig en geduldig. Daadkrachtig en introspectief.

Patrice Matthee
Met PLAN helpen we aanstormend dans-, circus- en theatertalent op weg.”

De Aanpak

PLAN biedt op twee niveaus ruimte aan jonge makers: in broedplaatsen en in meerjarige trajecten.

BROEDPLAATSEN
In de broedplaatsen kunnen makers hun eerste stappen zetten en zichtbaar maken. Tegelijkertijd is het een kennismaking tussen een maker en partner(s), op basis waarvan een lange(re) samenwerking tot stand kan komen. Er zijn broedplaatsen in Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven.

MEERJARIGE TRAJECTEN
Elk jaar kunnen de elf partners, die samen de redactie vormen, talenten voordragen voor een meerjarig traject. Dat gebeurt op basis van een motivatie van de partner en een ontwikkelplan van de maker. De makers kunnen rekenen op ondersteuning en expertise van alle partners uit de redactie.

PLAN is maatwerk. De redactie, en de gekozen mentor specifiek, stelt de maker en zijn/haar ontwikkelbehoeften centraal. De diversiteit van trajecten van de afgelopen jaren illustreert dat.

Bij PLAN is plek voor danstalent, voor theatertalent, voor circustalent, en voor alle interdisciplinaire tussenvormen. Die veelzijdigheid van PLAN past ook bij de wens van veel PLANmakers om niet meteen in een hokje gezet te worden, maar juist te kunnen experimenteren in de brede ruimte en met verschillende disciplines. Grenzen tussen disciplines vervagen en juist daarom is het netwerk zo bruikbaar. De PLANpartners zien makers, geen disciplines.

PLAN is vanaf 2014 ontwikkeld in en mét de Provincie Noord-Brabant en ontvangt sinds 2017 rijksmiddelen voor talentontwikkeling. PLAN wordt ondersteund door het Fonds Podiumkunsten en functioneert in de context van Talenthub Brabant van de Provincie Noord-Brabant en Kunstloc Brabant.

Coördinator

Sander Jongen
sander@plan-brabant.nl

 

Broedplaatsen

Makershuis Tilburg
Makershuis Tilburg is een samenwerking tussen De Nieuwe Vorst, DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Theaters Tilburg en Festival Circolo. Samen vormen zij dé broedplaats voor talentontwikkeling binnen de disciplines dans, theater en circus in Tilburg.
Makers die hun plek vinden bij Makershuis Tilburg zijn afgestudeerd aan een kunstvakopleiding in theater, circus of dans, hebben een andere kunstvakopleiding gedaan of zijn autodidact kunstenaar.

Ze hebben een band met Tilburg of willen die opbouwen. Makers kunnen bij Makershuis Tilburg aankloppen voor een kortdurend Makerstraject (in plaats van residentie) wanneer ze een concrete onderzoeksvraag hebben en een match zien tussen hun maak ambitie(s) en de mogelijkheden die het Makershuis biedt. De Makerstrajecten duren 1 tot 3 weken, vinden plaats in de beroepspraktijk en zijn gericht op bijvoorbeeld een onderzoek, experiment, artistieke en/of zakelijke coaching, reflectie, en verdieping. Als maker van Makershuis Tilburg begeef je je in een uitgebreid, multidisciplinair netwerk van podia, producenten én (bovenal) medemakers. Tijdens diverse bijeenkomsten kom je hiermee in contact en je blijft altijd betrokken in de Makershuis Community.

De redactieraad selecteert makers en gaat met hen een begeleid traject aan. In deze redactieraad is expertise op het gebied van alle disciplines aanwezig. Je kunt door één van de partners worden aangedragen, maar je stuurt zelf een aanvraag in wanneer een periode wordt opgestart dmv een Open Call via de website. We bespreken samen of jouw plan past binnen Makershuis Tilburg en al dan niet kan worden voorgedragen aan de redactieraad. Bij de selectie is er bijzondere aandacht voor interdisciplinariteit.
Makershuis Tilburg biedt per half jaar ruimte aan ongeveer 6 Makerstrajecten uit verschillende disciplines en in verschillende fases van hun makerschap. Het resultaat van een traject kan verschillend zijn, maar altijd is er sprake van een (tussentijdse) presentatie. Makershuis Tilburg organiseert onder andere Prejavu-avonden waarop makers hun werk of onderzoek delen met publiek.

Kijk voor makers en actuele informatie op de website.

Sandra Smits (Zakelijk producent Makershuis Tilburg) sandra@makershuistilburg.nl
Adeline Willems (Uitvoerend producent Makershuis Tilburg) adeline@makershuistilburg.nl

Broedplaats Eidhoven
Broedplaats Eindhoven bestaat uit Seasoning van United Cowboys en thinX van Parktheater Eindhoven.

Het werkpand van United Cowboys aan de Kleine Berg in Eindhoven biedt ruimte voor onderzoek, ontmoeting, uitwisseling en presentatie. Het concept Seasoning, dat ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van live-art; met de focus op dans en performance, begeleid door muziek en beeldende werk, heeft zich in een 5-tal jaren ontwikkeld van bescheiden werkplek tot internationaal platform. We constateren dat de uitwisseling tussen kunstenaars, variërend van regionaal tot internationaal, inspireren en talenten uit allerlei disciplines een impuls geven.

ThinX bestaat sinds 2012 en staat voor theater & innovatie 10.0. Onder thinX valt een aantal projecten die te maken hebben met het theater van de toekomst, waaronder ook het ondersteunen van jonge makers.

Binnen thinX gaat het Parktheater een verbinding met makers aan voor meerdere jaren, gemiddeld drie tot vier. Ieder jaar wordt echter geëvalueerd of thinX nog de juiste plek voor de maker is. Verschillende makers hebben inmiddels het traject doorlopen en er zijn een groot aantal producties gerealiseerd, vooral gericht op de kleine zaal. Binnen thinX worden nu ook coproducties van jonge makers voor de midden- en grote zaal gerealiseerd.

Website United Cowboys

Website thinX

Contact Broedplaats EindhovenVoor Seasoning: Pauline Roelants (artistiek leider United Cowboys) paulineroelants@united-c.nl
Voor thinX: VitóriaAquino vitoria.aquino@parktheater.nl.

Broedplaats ‘s-Hertogenbosch

Broedplaats ’s-Hertogenbosch wordt ingevuld door Theater Artemis, Theaterfestival Boulevard, Festival Cement en de Verkadefabriek. De twee theaterfestivals en het jeugdtheatergezelschap bewonen twee panden die grenzen aan dezelfde binnentuin, in hartje centrum.

Theater Artemis opereert al sinds 1990 vanuit zijn eigen pand, waar een kleine zaal (90 zitplaatsen) en een grote repetitiestudio worden gebruikt voor repetities en voorstellingen.

In 2015 verhuisden Theaterfestival Boulevard en Festival Cement samen naar Pand18, met naast de kantoorruimten ook twee grote studio’s. Naast de hoofdbewoners Boulevard en Cement werken in het pand ook andere culturele partners met gemeentelijke en provinciale werking als Kunstbende Noord-Brabant en Popsport Brabant en repeteren stedelijke initiatieven.
Tijdens Theaterfestival Boulevard worden de beide huizen en de tuin gebruikt voor de programmering van werk van (inter)nationale podiumkunstenaars, zowel voorstellingen als open ateliers, en als ontmoetingsplaats.

Broedplaats ‘s-Hertogenbosch zet het broedplaatsbudget in om nieuwe wegen met makers uit te proberen. Soms als partner alleen en soms in coproductie met andere partijen.

Contact Broedplaats ’s-Hertogenbosch
Leonie Clement (artistiek leider Festival Cement)

Info over Broedplaats 's-Hertogenbosch

Broedplaats Breda

De broedplaats Breda wordt geleid door Podium Bloos
In de broedplaats van Podium Bloos wordt onderzoek gedaan en geproduceerd binnen het brede palet van theater, dans, muziek en beeldende installaties. Podium Bloos kiest makers die werk creëren buiten de geijkte kaders; werk dat artistiek overtuigt en tevens een verbinding maakt met andere domeinen. Met iedere maker wordt een traject op maat gecreëerd. Om makers goed te kunnen ondersteunen is er aansluiting met stedelijke partners zoals bijvoorbeeld het Chassé Theater.
Door het beschikbaar stellen van faciliteiten, netwerk en begeleiding creëert Podium Bloos een keten van mogelijkheden. In onderzoeks- en productiegerichte trajecten wordt toegewerkt naar toonmomenten en voorstellingen voor publiek. Door middel van proeven en openbare repetities wordt de toeschouwer al vroeg betrokken bij de ontwikkeling van nieuw werk. Podium Bloos heeft expertise in de werking met jongeren dankzij haar jongerenplatform 39Graden.
Daarnaast is Podium Bloos een belangrijke motor achter de ontwikkelingen op het terrein Klavers Jansen (achter station Breda), waar zij gevestigd is Op dit terrein krijgt het makersklimaat van de stad Breda vorm in een verder te ontwikkelen cultuurcluster, waarbinnen ook samenwerkingsverbanden met partners in de stad een plek krijgen. Afgelopen jaar vestigden een aantal doorgestroomde makers uit de broedplaats zich er eveneens, waaronder Stormkamer|Hanna van Mourik Broekman, The100Hands, Corpo Máquina en het zuid land. Ook het gezelschap Schippers&VanGucht heeft er haar thuisbasis.
Podium Bloos heeft expertise in de werking met jongeren dankzij 39Graden, dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een toonaangevend jongerenplatform in het zuiden van het land.

Contact Broedplaats Breda

Monique van Beek (Directie Podium Bloos)
moniquevanbeek@podiumbloos.nl

Wil je contact opnemen?

Website PLAN

Mail naar coördinator PLAN

Nieuws

Onze talenten