Timo Tembuyser (1991, Aalst (BE)) is performer, zanger, componist & theatermaker. Hij studeerde in 2019 af van de opleiding Performance op de Toneelacademie van Maastricht. Hij rondde dat jaar ook een individueel zangtraject af aan de opleiding Muziektheater op Codarts. In dat gecombineerde afstudeerjaar begon Timo heel bewust aan een onderzoek naar het ontwikkelen van een eigen methode voor een ensemble van stemmen. In zijn persoonlijke coming-of-age, die in 1991 begon in de Vlaamse provinciestad Ninove, heeft hij vaak gezocht naar verbinding en eerlijkheid. Als een eeuwige nomade hopte hij van jongs af aan van plek naar plek, van project naar project, van huis naar huis. “Ik ben er intussen achter gekomen dat het verlangen naar het bouwen van een duurzaam huis en het creëren van een langdurige familie de motor is van mijn creatieve energie. Ik werk het liefst aan concepten waarbinnen een gemeenschap aan mensen (stemmen) een gezamenlijke taal leert spreken; ondanks/dankzij haar verschillen.” De uiteindelijke performances zijn ruimtes waarbinnen nieuwe vocale composities de theatrale dialoog sturen tussen de performers onderling, tussen de performers en het publiek en tussen de toeschouwers onderling.

Voor Timo naar Nederland trok, studeerde hij vijf jaar aan de Universiteit van Gent, waar hij in 2014 de masteropleiding Architectuur en Stadsontwerp afrondde. Daar vertaalden zijn eigen vragen en (toen nog onbewuste) verlangens zich in een interesse in de manieren waarop mensen samen leven in een grootstedelijke context. Hij bouwde aan conceptuele bruggen tussen architectuur, stedenbouw, filosofie, sociologie en theater(wetenschap). Het verlangen de theorie in de praktijk te brengen, leidde Timo uiteindelijk naar Nederland om Performance te studeren. “Waar ik in mijn architectuurstudie vooral ruimtes heb leren scheppen, heb ik in de vijf jaar Toneelacademie/Conservatorium die daarop volgden vooral geleerd hoe die ruimtes te vullen. Ik zou m’n werk dan ook kaderen binnen alle drie de vakgebieden architectuur, theater en muziek — noem het muziektheaterarchitectuur.”

In zijn afstudeerjaar maakte Timo Missa Homo Sacer en MEMENTUM, twee oefeningen in ‘de zingende gemeenschap’. Missa Homo Sacer is een compositie voor een vijfstemmig vrouwenkoor en een elektrisch gitarist, die zich als groep afzetten tegen een solitaire mannenstem, die in de mis te biecht gaat. De koorinstallatie MEMENTUM zoomt volledig in op de gemeenschap en haar interne zoektocht naar harmonie. Voor dit project nodigde Timo vijftien stemmen uit (zowel zangers als niet-zangers) om een maand lang samen te wonen in een boerderij net buiten Den Bosch. Het was een afstudeervoorstelling onder de vleugels van Festival Cement, waarin samen zingen daadwerkelijk een metafoor was voor samen leven.

Naast zijn eigen werk ontstond samen met regisseur Naomi Steijger het project Concrete Voices, een reeks luistervoorstellingen waarin telkens een andere flat tot koor wordt omgevormd (www.concretevoices.com). In samenwerking met Hélène Vrijdag spitst Timo’s onderzoek naar de zingende groep zich toe op het duet tussen twee stemmen en de binaire (gender-)associaties die hun specifieke ontmoeting met zich meebrengt. Timo is daarnaast als freelance tenor verbonden aan het Swara Vocal Ensemble (Brussel); Ghent Singers (Gent) en kamerkoor Panta Rhei (Antwerpen). Als makend speler werkt(e) hij samen met Nicole Beutler (8:METAMORPHOSIS), Marijn Graven (A MA ZON EN), House of Nouws (STORM) en Sarah Moeremans.

In 2020/2021 werkte Timo samen met Hélène aan het werk aan het opera- en oerduet La Loba, een Cement Productie, in coproductie met Via Zuid en in samenwerking met Muziektheater Transparant.

In 2022 presenteert MISSA MATER SOLA (letterlijk: ‘mis over de eenzame moeder; mis over alleen de moeder’). Dit is zijn tweede theatrale mis; na een eerste mis over de zondaar, staat in MISSA MATER SOLA de moederfiguur centraal, geflankeerd door een zeskoppig zonenkoor — zes jongen(s) op weg naar een volwassen stem. In de afwezigheid van de Vader, wordt de Godin na millennia aan vrouwenonderdrukking bij elkaar gezongen. In samenwerking met danslegende Fumiyo Ikeda als moeder van de gemeenschap aan performers, wordt de moeder-zoon relatie onderzocht als een fysieke daad van geven en ontvangen, van dragen en gedragen worden. Zo is MISSA MATER SOLA zowel koorconcert als dansvoorstelling. Begeleid door een jonge fluitiste aan de zijlijn, wordt toegewerkt naar een nieuw Stabat Mater Gloriosa: een ode aan de kracht van het vrouwelijke, in elk van ons.

7343
TimoTembuyser_Mementum Foto WilliamvanderVoort

PLAN over Timo Tembuyser

“Timo Tembuyser is een multitalent. In 2014 rondde hij zijn Master Architectuur en Stadsontwerp af aan de Universiteit van Gent en vijf jaar later studeerde hij af als performer aan de Toneelacademie Maatstricht en rondde tegelijk een individueel zangtraject aan Codarts af. In zijn werk vormen ruimte (architectuur / grootstedelijkheid / samenleven), performance en muziek steeds de pijlers.
Bij Festival Cement leerden we hem kennen via zijn afstudeervoorstelling MEMENTUM, die we in 2019 produceerden. Hij maakte in een grote lege loods een “koorinstallatie” die gaat over de gemeenschap en haar zoektocht naar harmonie. 15 stemmen (zangers en en niet-zangers) vormden onder leiding van Timo een tijdelijke gemeenschap, zowel in de repetities en de voorstelling als daarbuiten, door een maand lang samen te wonen in een boerderij net buiten ‘s-Hertogenbosch.
Ik herinner me de vrede van dit imposante werk. Een werk dat mij als toeschouwer het geloof in samenleven bevestigde. In de begeleiding van dit project heb ik met bewondering gekeken naar hoe Timo een voorstellingsleider / initiator en regisseur is, en tegelijkertijd één van de stemmen en uitvoerenden van deze gemeenschap.
Op de vloer is Timo een performer die je aandacht onmiddellijk vangt: hij is statig en kwetsbaar tegelijk, hij lijkt licht te geven en zijn prachtige stem zorgt voor kippenvel. Timo combineert vaak schijnbare tegenstellingen en integreert ze in zijn werk. Klassieke koormuziek en stembevrijding, individu en gemeenschap, compositie en improvisatie, man en vrouw, het vloeibare, vormeloze zelf en het geconstrueerde, vormgegeven zelf, spiritualiteit en pornografie.
De komende jaren werkt Timo aan het verder uitbouwen van een eigen methode voor een ensemble van stemmen. Klassieke muziek, fysieke transformatie, ritualiteit en het vormgeven van de ruimte vormen hierin de ankers en onderzoekspunten.”

Leonie Clement, artistiek directeur Festival Cement

3568
Hélène Vrijdag & Timo Tembuyser_La Loba_Foto Erik van de Wijdeven