Bram van Helden is in 2011 afgestudeerd aan de Academie voor Theater in Tilburg en in 2016 aan de Master of Music-Theatre aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag/De Veenfabriek in Leiden.

In het werk van Bram is er veel ruimte voor de verbeelding van de toeschouwer. Zijn werk is abstract en vrij van anekdote. Kenmerkend voor zijn manier van werken is het nemen van een enkel verschijnsel als startpunt, bijvoorbeeld lucht of schoonheid, en deze in het proces minutieus uit te diepen zonder een oordeel te vellen.

Via verschillende omzwervingen in de disciplines opera, muziektheater, woordkunst en dans vindt het werk van Bram momenteel zijn plek op het grensvlak van beeldende kunst en theater. Zijn werk concentreert zich rondom het bezielen van levenloze objecten. Vanuit deze objecten worden installaties of performances gecreëerd.

De objecten of plastic organismes ontstaan in een technische zoektocht naar materiaal, mechanismes en robotica. Voor dit technische proces werkt Bram samen met Thijn Kolk, industrieel ontwerper en scenograaf.

Bij Makershuis Tilburg ontstonden meerdere performances rondom plastic organismes waaronder Future Zen Garden (2017). Vanuit deze performance is een expositie ontstaan, Life is just a little plastic now (2018), Deze expositie was onder andere te zien in De Nieuwe Vorst, Makersbase Tilburg, T.U. Eindhoven en de Dutch Design Week.

In het project Plasticville (première Festival Cement 2019) wordt er een ruimte gecreëerd om door heen te dwalen en in plaats te nemen. De ruimte, die de habitat is van de plastic organismes, biedt plek voor verstilling en verwondering.

1418

PLAN over Bram van Helden

“Ik had het soort rustige ervaring dat je ook in de natuur kunt hebben. Je kijkt en verwondert je over alles wat ook nog leeft naast en rondom jou. Het relativeert, laat je oordeelloos kijken, werkt louterend en was bij tijd en wijle ook heel grappig. Het liet me als toeschouwer geheel samenvallen met het moment zonder bijgedachten. Een kinderlijke verwondering over al wat ‘leeft’. De combinatie van een natuurervaring met materiaal dat tegelijk misschien wel het meest onnatuurlijke is dat je je kunt voorstellen dwingt bewondering af. Magisch.”

Leonie Clement, artistiek leider Festival Cement

1419