In 2021 maakte Anthony als duo met Maarten Heijnens een eerste professionele voorstelling, Heartscore, waarin de lichamen van het tweetal, gedirigeerd door het ritme van elkaars hartslag, meer en meer met elkaar verweven raakten. Het was, net als hun eerdere samenwerking Breathing Piece, een ‘fysieke partituur’, een onderzoek naar het lichaam als instrument. Heartscore was een coproductie met Makershuis Tilburg, Veem House for Performance, Playground (STUK & M), Technology Driven Art (Lectoraat) en Via Zuid. Uiteindelijk vervolgde Anthony zijn makerschap alleen en zette in 2022 zijn eerste stappen in zijn onderzoek naar het zelfloze lichaam.

De komende PLAN-jaren richt Anthony zich op het zelfloze lichaam, op het idee dat wij mensen in wezen geen ‘vaste kern’ hebben, maar dat identiteit een spiegelspel is dat niet gestopt gespeeld moet worden. Anthony: “Ik zie het lichaam niet als ‘wie’, maar als ‘hoe’. Hoe komt het lichaam op ons over? Hoe verschijnt het lichaam aan ons? En hoe kunnen we dit lichaam zo manipuleren dat het voorbij zichzelf lijkt te reiken? De vraag voor mij luidt: hoe kan het lichaam ervaren worden?”

Naast zijn onderzoek naar het zelfloze lichaam zal Anthony de komende jaren onder het mentorschap van DansBrabant en in samenwerking met residentiepartner en coproducent Veem House for Performance nieuw werk maken dat zich toespitst op basgeluid. Ook hierin staat het lichamelijke centraal: hoe beïnvloeden of sturen de basgeluiden zowel de ruimtelijke atmosfeer als de lichamelijke gewaarwording?

Fransien van der Putt, Theaterkrant
Hun bewegingen met minuscule frasering combineren op wonderlijke wijze met de hartslag. Je leert er naar luisteren, gissen welk geluid, welke hartruis van wie van de mannen is. Je ziet hoe ze naar hun hartslag luisteren en zich beheersen.”

PLAN Brabant over Anthony van Gog

“Al tijdens de ontwikkeling van ‘Heartscore’, die deels bij ons in huis plaatsvond, zagen we hoe Anthony’s uitgangspunt van het zelfloze lichaam zich langzaam vormde. Fascinerend, uitdagend, verfrissend. Waar in eerdere projecten van Anthony het lichaam vooral instrument was – statisch en in zichzelf gekeerd – komt het lijf nu in beweging en treedt naar buiten. Anthony zoekt naar een eigen bewegingstaal die voor hem de essentie van het zijn raakt: een lichaam zónder kern, zonder core wellicht – dat alle kanten op gaat, overloopt, overvloeit, zich ontvouwt en weer dichtklapt – dat alles kan zijn en ook niets. We hebben Anthony leren kennen als een even bedachtzame als oorspronkelijke maker. Iemand voor wie woorden belangrijk zijn – en de vloer zijn spreekbuis. Dáár laat hij de bastonen grommen en trillen de ingewanden van de toeschouwers mee. We kijken enorm uit naar de samenwerking met Anthony.”

Nienke Rooijakkers, artistiek leider DansBrabant

7728
Heartscore door Anthony van Gog_Foto Isobel Dryburgh