Vliegwieleffect

Door van alle zeven hubs van TalentHub Brabant en van alle talenten onder elkaar te zetten wat zij aan extra gelden hebben ontvangen in de periode 2020-2022 werd zichtbaar dat de subsidie van de Provincie Noord-Brabant heeft geleid tot 126 procent extra middelen. 

De investering van de provincie Noord-Brabant in TalentHub Brabant maakt de sterke basis voor dit programma voor talentontwikkeling mogelijk. En daardoor komen de talenten en de hubs ook weer makkelijker in aanmerking voor aanvullende middelen via rijksfondsen, gemeentefondsen en sponsoren.

Dit vliegwieleffect treedt op bij alle hubs en talenten. We lichten in de tekst onder de video drie mooie voorbeelden uit van dit effect bij de talenthubs PLAN, Music Hub Brabant en Next.

Opbrengst TalentHub Brabant 2020-2022

Vliegwieleffect

Next: Netflix, Nederlands Filmfonds en OCW investeren

Naast de extra middelen van het Filmfonds, investeert sinds twee jaar ook streamingdienst Netflix via talenthub Next in Brabants filmtalent. Samen met de streaminggigant ontwikkelt Next de jaarlijks terugkerende Writers Room waarin de filmtalenten in een groep gaan schrijven aan concepten voor nieuwe series die ze vervolgens pitchen, uiteraard aan Netflix, maar ook aan DisneyPlus, Pupkin Film en vele andere producenten.

Scout voor vernieuwend talent

“Next matchte met wat Netflix zocht: een manier om te kunnen investeren in vernieuwend talent”, zegt Paulien Mandos, coördinator van deze talenthub voor film, documentaire en animatie.

“Het ontwikkeltraject van Next is er precies voor die vernieuwende brede range van makers met allerlei verschillende achtergronden, van animatietalent tot documentairemakers en van afgestudeerden van de kunstacademie tot autodidacten. De TalentHub werkt als een scout. Dat maakt het extra waardevol voor dit soort grote commerciële partijen om een samenwerking aan te gaan en te investeren. En dat Next bestaat uit een netwerk van gerenommeerde partners in de filmindustrie speelt natuurlijk ook een grote rol.” 

Next is een initiatief van het Brabantse audiovisual art instituut Playgrounds in Eindhoven en de partners van deze hub zijn onder meer Submarine Channel, The Panics, St. Joost School voor Art & Design, BROET en Studio Biarritz.

Jarenlange lobby en krachtenbundeling

Voorjaar 2023 maakte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekend extra te investeren in regionale talentontwikkeling. Aan dit nieuws ging een jarenlange lobby en bundeling van regionale krachten vooraf. Het netwerk waarmee deze investering van OCW tot stand kwam bestaat uit initiatieven en organisaties uit Limburg, de noordelijke provincies en Noord-Brabant. TalentHub Next speelde daarbij een grote rol. 

“We hebben er bijna twee jaar over gedaan”, zegt Next-coördinator Mandos. “Alles binnen TalentHub Brabant draait natuurlijk om de talenten, maar daaromheen gebeurt ook zo ontzettend veel om het ontwikkelprogramma te kunnen bestendigen. Zonder de investering van de Provincie Noord-Brabant hadden we niet zo’n sterke hub kunnen bouwen om vervolgens die bovenregionele samenwerking te vinden. Dan waren we ook nooit aan tafel gekomen bij het ministerie”, zegt Mandos. “Iedere regio kan natuurlijk voor zich gaan lobbyen. Maar het is veel sterker om met één stem te kunnen praten namens meerdere regio’s en zo eigenlijk samen de filmindustrie in de rest van Nederland te vertegenwoordigen tegenover Amsterdam.”

Paulien Mandos, coördinator van talenthub Next voor film, documentaire en animatie
Zonder de investering van de Provincie Noord-Brabant hadden we niet zo’n sterke hub kunnen bouwen om vervolgens die bovenregionele samenwerking te vinden. Dan waren we ook nooit aan tafel gekomen bij het ministerie”

Music Hub: Ook landelijke investering in regionaal talent

Net als in regionale talentontwikkeling in de filmindustrie investeert het ministerie van OCW ook extra in die ontwikkeling in de muziekindustrie. Via het Fonds Podiumkunsten, één van de zes rijksfondsen die van OCW gelden krijgen om te verdelen, komt er extra geld voor regionale talentontwikkeling in de genres pop, dance en hiphop. Dat is goed nieuws voor Music Hub Brabant. 

“Deze nieuwe landelijke regeling lijkt op de regeling die we hier al kennen van de Provincie Noord-Brabant”, zegt Imke de Feber, adviseur Muziek en accounthouder van Music Hub Brabant bij Kunstloc Brabant. “Het gaat namelijk om een investering in het bouwen van een sterke infrastructuur voor talentontwikkeling in plaats van investeren in podia afzonderlijk”.

Samenwerking met zuidelijke provincies

Waar TalentHub Next is gaan samenwerken met de noordelijke provincies en Limburg, krijgt Music Hub Brabant de landelijke middelen tot zijn beschikking dankzij de krachtenbundeling met initiatieven in Zeeland en Limburg. Samen vertegenwoordigen zij landsdeel Zuid. “En de infrastructuur die daar weer onder ligt, maakt dat de talenten makkelijker op een plek in de muziekindustrie kunnen landen waar ze zich nog verder kunnen ontwikkelen”, zegt De Feber.

Music Hub Brabant in de voorhoede

Het ‘landsdeel zuid’ kiest er nu voor om de werkwijze van Music Hub Brabant verder uit te gaan rollen over Limburg en Zeeland omdat dit programma voor talentontwikkeling al een goede basis biedt. “Zonder die provinciale investering in Music Hub Brabant was het ook niet mogelijk geweest om op deze manier een aanvraag te doen bij Fonds Podiumkunsten”, zegt De Feber. “Daarmee kon die basis gelegd worden waar we nu verder mee kunnen bouwen.”

Imke de Feber, adviseur Muziek en accounthouder van Music Hub Brabant bij Kunstloc Brabant
“Het gaat om een investering in het bouwen van een sterke infrastructuur voor talentontwikkeling in plaats van investeren in podia afzonderlijk.” ”

PLAN kreeg steun van Tweede Kamerleden

Dat het binnenhalen van landelijke middelen voor talentontwikkeling niet zonder slag of stoot gaat heeft ook PLAN, de talenthub voor de podiumkunsten ervaren. De aanvraag voor de culturele basisinfrastructuur (BIS), een vierjarige subsidie voor culturele instellingen, werd in 2020 positief beoordeeld maar belandde helaas onder de zaaglijn. Via een motie benadrukten vervolgens de Tweede Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Lenny Geluk-Poortvliet (CDA) het belang van kansen voor jonge theatermakers om zich verder te kunnen ontwikkelen. Voor het projectplan The Missing Link dat PLAN samen met theater en productiehuis Frascati in Amsterdam opstelde voor talentontwikkeling verleende OCW uiteindelijk een projectsubsidie voor vier jaar.
 “En het Dioraphte vermogensfonds is toen gelukkig ook bijgesprongen”, zegt Patrice Matthee die de afgelopen twee jaar coördinator van PLAN was. “Daar hebben we nog een tweede aanvraag gehonoreerd gekregen voor het creëeren van broedplaatsen voor afstudeerders. En voor de komende periode vragen we ook weer bij het ministerie aan voor een meerjarige subsidie.”

Rol van de mentor

Tijdens hun deelname aan TalentHub Brabant krijgen de talenten een mentor toegewezen. Die speelt niet alleen inhoudelijk een belangrijke rol bij de talentontwikkeling, maar helpt de talenten ook op weg om landelijk subsidie te kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld via de Nieuwe Makersregeling van het Fonds Podiumkunsten. “Dat is ook noodzakelijk omdat het ontwikkelbudget dat de makers op dit moment krijgen bij lange na niet volstaat”, zegt Matthee. “Dat aanvragen is echt heel veel werk. Er komt veel bij kijken om de contacten te leggen, het voortraject te doorlopen, om een goede aanvraag te schrijven en een begroting in te dienen.”

Kracht van de hub

“Bij zo’n landelijke aanvraag voor een individuele maker helpt het zeker dat er om dat talent heen een netwerk staat van elf hubpartners”, zegt Matthee. In het geval van PLAN zijn dat Festival Cement, Theaterfestival Boulevard, DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Festival Circolo, De Nieuwe Vorst, Podium Bloos, Parktheater Eindhoven, United Cowboys, Theater Artemis en de Verkadefabriek. “Het feit dat al deze partijen al unaniem hebben gezegd ‘Hier geloven wij in. Deze maker willen wij ondersteunen’, helpt absoluut bij het doen van een subsidieaanvraag. En om dat netwerk te kunnen laten bestaan is de investering van de provincie cruciaal. Net zoals het dat is voor de matching die vaak samenhangt met het verkrijgen van extra middelen. Als die provinciale investering lager wordt is de klap dus ook dubbel zo hard. Alles hangt heel nauw met elkaar samen.”

Patrice Matthee, coördinator van PLAN
Dat aanvragen is echt heel veel werk. Er komt veel bij kijken om de contacten te leggen, het voortraject te doorlopen, om een goede aanvraag te schrijven en een begroting in te dienen.”

Impact van TalentHub Brabant

TalentHub Brabant bestaat sinds 2018 en is een verzameling van zeven verschillende samenwerkingsverbanden, hubs, die een op maat gemaakt talentontwikkelingsprogramma binnen een specifieke kunstdiscipline bieden. 

Van de periode vanaf maart 2020 tot en met 2022 hebben we de opbrengsten van dit unieke talentontwikkelingsprogramma in kaart gebracht.

Bekijk de visualisaties van alle data hier

Meer over TalentHub Brabant