Sterke infrastructuur muziekindustrie

De landelijke subsidie versterkt de infrastructuur voor talentontwikkeling en kennisdeling voor professionalisering in de muziekindustrie in de regio. Het nieuwe samenwerkingsverband MuziekHub Zuid richt zich op talentontwikkeling in de pop-, hiphop- en dancemuziek. 

De samenwerkingsverbanden die met elkaar Muziekhub Zuid vormen bestaan naast de partners van Music Hub Brabant uit de volgende partners: Kool Cult, Dynamo, Poppodium Grenswerk, Pop in Limburg, Welzijn Middelburg/de Spot, Stichting ZB en Podiumkunsten Bergen op Zoom.  Talentvolle musici hebben door dit uitgebreide netwerk nog meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen op alle aspecten die (op termijn) nodig zijn voor een duurzame en weerbare carrière in de muziekindustrie.

Talent staat centraal

De landelijke subsidie is bedoeld voor activiteiten die binnen het samenwerkingsverband worden uitgevoerd en waarbij de ontwikkeling van talent centraal staat, zoals het bieden van onderzoeks- en ontwikkelmogelijkheden, van artistieke of zakelijke begeleiding en van het faciliteren van optredens.

Samenwerking van Noord-Brabant, Zeeland en Limburg

“Muziekhub Zuid is een geweldige aanvulling op wat we in Zeeland op het gebied van talentontwikkeling, met steun van de Provincie, de laatste jaren hebben opgebouwd”, zegt Leontien Poppe coördinator van Popaanzee. “Het delen van kennis tussen de partners onderling en het samenwerken buiten de grenzen van de provincies zal de keten verder versterken. Door de samenwerking komen talenten ook écht de eigen provincie uit.”

Imke de Feber, accounthouder van Music Hub Brabant en adviseur Muziek bij Kunstloc Brabant
Zonder die provinciale investering in Music Hub Brabant was het ook niet mogelijk geweest om op deze manier een aanvraag te doen bij Fonds Podiumkunsten”

Regeling Provincie Noord-Brabant

“Deze nieuwe landelijke regeling lijkt op de regeling die we hier al kennen van de Provincie Noord-Brabant”, zegt Imke de Feber, accounthouder van Music Hub Brabant en adviseur Muziek bij Kunstloc Brabant. “Het gaat namelijk om een investering in het bouwen van een sterke infrastructuur voor talentontwikkeling in plaats van investeren in podia afzonderlijk”. “Zonder die provinciale investering in Music Hub Brabant was het ook niet mogelijk geweest om op deze manier een aanvraag te doen bij Fonds Podiumkunsten”, zegt De Feber. “Daarmee kon die basis gelegd worden waar we nu verder mee kunnen bouwen.”

Music Hub Brabant

Music Hub Brabant is het samenwerkingsverband van dertien Brabantse podia, festivals en professionele instellingen, zowel uit de nieuwe muziek, jazz als uit de popmuziek: 013, Effenaar, Muziekgebouw Eindhoven, SchouwburgConcertzaal Tilburg, Paradox, Mezz, November Music, Intro In Situ, Paviljoen Ongehoorde Muziek, Willem Twee, Gebouw-T, Groene Engel, De Pul.

Meer over Music Hub Brabant

TalentHub Brabant

Music Hub Brabant maakt deel uit van TalentHub Brabant, een geheel van in totaal zeven hubs die zich elk richten op een specifieke kunstdiscipline. TalentHub Brabant is een krachtenbundeling van de Brabantse professionele kunst- en cultuursector. De Provincie Noord-Brabant financiert het programma en Kunstloc Brabant ondersteunt en adviseert de hubs.

Meer over TalentHub Brabant

Meer over Music Hub Brabant