De aanpak


Inversie staat voor omkering van de gewone orde en durft ook buiten de gebaande paden op zoek te gaan naar innovatieve methodes voor het versterken van de positie van de kunstenaar in een veranderende wereld. De kracht van Inversie ligt in de persoonlijke begeleiding, groepsbinding en inhoudelijke verdieping waarmee er een solide basis wordt gelegd voor een groeiend netwerk van contacten en kansen.

Inversie is een open en betrokken organisatie met oog voor ontwikkeling van het noodzakelijke en het onverwachte. Inversie is opgezet door Kunstpodium T, TAC en Witte Rook en heeft als partners Stedelijk Museum Breda, Willem Twee Kunstruimte en Grafisch Atelier Den Bosch die ieder een ander aspect in de beroepspraktijk vertegenwoordigen. 

Het traject bestaat uit drie fases waarin de volgende vragen centraal staan:

  1. WAT? – werkhouding en duiding (van de eigen artistieke omgeving).
  2. WAAROM? – inhoudelijke ontwikkeling (het ontwikkelen van het eigen vocabulaire).
  3. HOE? – ondernemerschap (het zekeren van de vaardigheden). 

Iedere fase begint met een bijeenkomst van alle talenten. Gedurende de fase zullen behalve de mentorgesprekken er workshops en presentaties plaatsvinden, gezamenlijk en individueel afgestemd op het eigen ontwikkelplan.

Het doel

Het talentontwikkelingsprogramma Inversie heeft tot doel om talentvolle jonge beeldend kunstenaars te begeleiden naar een zelfstandige beroepspraktijk. De eerste jaren na het afstuderen zijn vaak beslissend voor de voortzetting van de beroepspraktijk, niet alleen artistiek maar ook op het gebied van netwerk en zichtbaarheid. Binnen de samenwerkende organisaties is opgemerkt dat startende kunstenaars zoekende zijn naar informatie over zakelijke aspecten, maar ook hoe zij zichzelf artistiek en inhoudelijk verloren voelen. Vooral de kunstenaar die minder makkelijk verkoopbaar werk produceert worstelt hiermee.

Samenwerkingspartners

De samenwerkende organisaties van Inversie hebben gezamenlijk een divers netwerk wat ingezet kan worden om de talenten te linken aan nieuwe en voor hen relevante partijen. 

Los van elkaar staat elke organisatie voor één van de drie vragen die per fase centraal staat.

WAT?

HOE?

WAAROM?

TAC (Temporary Art Centre) te Eindhoven is een plek voor kunst en talentontwikkeling. TAC biedt werkruimtes en ateliers voor startende professionele kunstenaars uit uiteenlopende disciplines en programmeert tentoonstellingen, lezingen, workshops en een muziekprogramma. TAC stimuleert en maakt het eigen initiatief van kunstenaars mogelijk die vanuit zelforganisatie tot presentatie komen. Hierbij stelt TAC de werkhouding centraal bij aanvang van de projecten en samenwerkingen. 

De WAT vraag staat aan het begin van de samenwerking: WAT is het project, WAT is het doel en WAT en wie wordt beoogd te bereiken?

Witte Rook te Breda opereert als een online en offline platform dat zich richt op het geschreven woord, het authentieke beeld en kunstenaars processen. Als residentieplek voor kunstenaars biedt Witte Rook korte en lange werkperiodes voor reflectie, onderzoek en productie. Het online platform biedt inspiratie, kennisdeling en ondersteunt de actuele en zoekende vorm van de hedendaagse beroepspraktijk door publicaties en online zichtbaarheid. 

Witte Rook onderzoekt met kunstenaars WAAROM: welke processen zijn noodzakelijk voor de reflectieve aspecten van de kunstpraktijk ter ontwikkeling en duiding?

Kunstpodium T te Tilburg richt zich op het ontwikkelen van talent in de beeldende kunst. De doelstelling is om de ontwikkeling van (professioneel) kunsttalent te ondersteunen in de startende fase van hun carrière, door middel van diverse projecten. Het Apprentice Master project biedt een intensief samenwerkingsproject tussen net afgestudeerde kunstenaars van diverse academies (de Apprentices) en ervaren kunstenaars (de Masters). Het project ARTpart is een laagdrempelige helpdesk voor de kunstenaar om in gesprek te gaan over actuele vragen: praktisch of inhoudelijk. 

In haar projecten maakt Kunstpodium T zichtbaar HOE het netwerk en de culturele infrastructuur in elkaar steekt en HOE (startende) kunstenaars hierin hun plek kunnen vinden.

Zo draagt Inversie bij aan het Brabantse cultuursysteem, door het zichtbaar maken van bijzonder talent en stimuleren we de makers uit de regio.”

Selectieprocedure

Inversie nodigt talenten, via een open call en het eigen netwerk, uit om zich aan te melden door een ontwikkelplan en portfolio op te sturen. Er is een beperkte open call die uitgezet wordt via collega instellingen en eigen online kanalen. De selectiecommissie bestaat uit de drie samenwerkende organisaties, projectleider en een externe deskundige, zij maken vervolgens de definitieve selectie. Uit het portfolio en ontwikkelingsplan dient naar voren te komen dat het talent een eigen artistieke signatuur heeft en de eerste voorzichtige stappen naar het eigen ondernemerschap gezet zijn.

De talenten zijn niet langer dan drie jaar afgestudeerd aan een kunstacademie en hebben een aantoonbare binding met Brabant. Zij hebben er gestudeerd, zijn er geboren of voeren er hun beroepspraktijk uit.

Partners

Door het grote netwerk van de drie samenwerkingspartners, TAC, Witte Rook en Kuntpodium T, zijn er naast de vaste mentoren van Inversie, kunstenaars uit het netwerk beschikbaar die als adviseur kunnen optreden, afhankelijk waar de behoefte bij de talenten ligt. 

Daarnaast werken we onder andere samen met:

Stedelijk Museum Breda, Museum De Pont, NoordBrabants Museum, This Art Fair & ABN De Nederlandsche Bank.

Wil je contact opnemen?

Sanne Muiser is projectleider van Inversie

 

Mail naar Coördinator Inversie

Onze talenten