Aangenaam!

Ik ben Maurits Wouters, en ik ben in 1986 in Turnhout geboren. Ik volgde mijn studie aan de filmschool RITCS te Brussel, behaalde mijn master Film- en Theaterwetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen en ik promoveerde aan de Vrije Universiteit Brussel. Ik woon en werk in Turnhout. 

1507

In zijn werk onderzoekt hij de verbeelding van collectieve, vaak vervagende herinnering. Specifiek in dit herinneringsproces speelt het medium (zoals film, video, home video, VHS) een grote rol.  Hij verzamelt audiovisueel bronmateriaal en tracht dit tot leven te brengen via verschillende lagen van materialiteit. Momenteel ontwikkelt hij een game dat zich baseert op het cultboek 'Locus Solus'. A.h.v. dit boek uit 1914 wil hij onze fantasma's en angsten rond het virtuele bevragen.