“Een traject als Music Hub Brabant is erg beweeglijk en ik heb dan ook met Hayo afgesproken dat ik tijdens het traject mijn doelen scherper kan stellen indien nodig. Ik kom nu uit een periode waarin ik veel heb geschreven en opgenomen en de komende tijd ga ik dat uitbrengen. We zijn nu onder andere aan het kijken wie ons daarbij kan helpen om dit zo goed mogelijk te doen. Zo kijken we nu ook met een coach naar de ‘branding’, en we kijken daarbij naar wat straal ik uit, hoe straal ik dat uit, wat wil ik de luisteraar vertellen, etc. Dit zijn allemaal vragen die ik met een ingeschakelde expert ga proberen te beantwoorden.”

Realistische, ambitieuze doelen

Hayo Vaders benadrukt het belang van het stellen van realistische, maar ambitieuze doelen voor Roox. "Ze weet goed waar ze nu staat en wat haar mogelijkheden zijn, maar het bepalen van de volgende stap is een uitdaging," legt Vaders uit. “ Een van de belangrijkste opdrachten die ik haar heb gegeven is om realistische doelen te bedenken. Daarbij heb ik haar gezegd dat ze best wat ambitieuzer mag zijn dan haar oorspronkelijke doelen. Ik zie namelijk dat ze heel goed weet waar ze nu staat en wat haar mogelijkheden op het moment zijn, maar ik merk ook dat ze het moeilijk vindt om te bepalen wat nu de volgende stap moet zijn. Dus daar kijken we nu samen naar”.

Een van deze stappen is het ontwikkelen van haar live shows, een gebied waar Roox aanvankelijk terughoudend in was. Vaders en Roox zijn nu actief op zoek naar de juiste contacten om dit doel te bereiken. “Penny wil haar live shows gaan ontwikkelen, daarom kijken we op het moment bij wie we daarvoor het beste kunnen aankloppen. Ik merkte aan het begin van onze samenwerking dat ze het moeilijk vond om te bepalen hoe ze dat moest doen en er daarom maar geen doel van maakte, maar juist die zaken zijn we nu aan het aanpakken en juist wel op die doelenlijst aan het zetten.”

Een spannend vooruitzicht voor Roox is de mogelijkheid om deel te nemen aan werksessies in Polen met Europese muzikanten. Vaders ziet potentieel in Roox's muziek voor een grotere markt dan alleen Nederland. "De sound van Penny Roox is erg internationaal," merkt hij op, suggererend dat er kansen liggen buiten de Nederlandse grenzen. “Penny staat op een kandidatenlijst om volgend jaar in Polen als muzikant 10 dagen aan werksessies mee te mogen doen met allerlei Europese muzikanten. Ik denk dat zij muziek maakt die zich uitstekend leent voor een grotere markt dan alleen Nederland en zo’n buitenlands project kan daar aan mee helpen en dus steunen we dat vanuit MHB.”

7987

Zoektocht naar de juiste boeker

Een cruciaal doel voor Roox is het vinden van een geschikte boeker. "Vooral in het segment waar Penny zich in bevindt, is het belangrijk dat het contact met programmeurs wordt gedaan door iemand die haar vertegenwoordigt," zegt Vaders. Dit kan de deur openen naar zowel de Nederlandse als de internationale markt, inclusief België. Penny zegt hier zelf het volgende over: “We proberen eigenlijk ook een beetje te kijken wat er allemaal mogelijk is. Zo zou ik graag al internationaal willen gaan denken, maar de focus ligt vooralsnog vooral op Nederland. Dat kan natuurlijk veranderen als ik bijvoorbeeld een boeker zou vinden met connecties in het buitenland, maar in principe kijken we vooral binnen de lands grenzen naar wat er mogelijk is.”

Penny Roox's visie en voorbereiding

Roox zelf reflecteert op de drukke periode die ze achter de rug heeft en kijkt uit naar het werken aan nieuw materiaal en het aanscherpen van haar doelen met Music Hub Brabant. "Ik kom uit een periode van veel schrijven en opnemen, en nu is het tijd om dat uit te brengen," deelt Roox. Ze is ook van plan om zich te richten op haar 'branding' en hoe ze zichzelf in de markt kan plaatsen, met hulp van experts. “De komende maanden ga ik me echt focussen op hoe ik mezelf in de markt moet zetten en krijg ik hulp om dat te bereiken via mijn socials, etc. Daarna wil ik MHB ook inzetten voor het schrijfproces. Dat moet een soort van verdieping worden hoe het schrijven nu precies bij mij gaat en wat voor verbeteringen ik eventueel kan doorvoeren op dat gebied. Ik wil ook kijken naar samenwerkingen met mensen tijdens dat schrijfproces.”

Focus op Nederland met een blik op de toekomst

Hoewel Roox geïnteresseerd is in internationale mogelijkheden, ligt haar primaire focus dus momenteel op Nederland. "Alles op zijn tijd en in stapjes," zegt ze, wijzend op de noodzaak van een gestructureerde aanpak. De mogelijkheid van een internationale boeker blijft echter een interessante optie voor de toekomst.

Met de steun van Hayo Vaders en het Music Hub Brabant traject, staat Penny Roox aan de vooravond van een spannende fase in haar carrière. Haar reis belooft een mix van doelgerichte strategie, creatieve ontwikkeling en het verkennen van nieuwe horizonten, zowel binnen als buiten Nederland. Met haar talent en de juiste begeleiding lijkt Roox klaar om haar muzikale voetafdruk uit te breiden en Music Hub Brabant steunt haar daar bij!
Volg Penny Roox op Insta 

Overig Music Hub Brabant nieuws: