Artiesten Hybrid Music Vibes 2

Aan de tweede editie van Effenaar Hybrid Music Vibes nemen vijftien diverse artiesten deel, waaronder Jornt Duyx, Max Frimout, Camilla Blue en Rianne Wilbers, De Toegift, Julia Sabaté en Prxple Jazz.

Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten, iedere bijeenkomst start met een kennissessie gevolgd door een workshop. In de kennissessie zullen vooraanstaande sprekers (o.a.. Raynor de Groot en Tim van der Zalm) de deelnemende artiesten informeren over de kansen die het gebruik van nieuwe technologieën biedt, bijvoorbeeld in relatie tot ‘fan-engagement’. In de workshop worden de artiesten vervolgens uitgedaagd om dit toe te passen in hun eigen werk, waarbij zij toewerken naar een concept. Na afloop van het programma zullen de artiesten dit concept pitchen en wordt samen met de programmapartners én met het publiek een aantal artiesten geselecteerd om hun concept te realiseren.  

Directeur Effenaar Jos Feijen
“We hechten met het Hybrid Music Vibes programma veel waarde aan deelname van uiteenlopende artiesten, in genre, maar ook in ervaringen met technologie, juist om te laten zien dat nieuwe technologieën voor iedere artiest kansen biedt. Door het programma willen wij artiesten helpen een bredere visie te ontwikkelen op de toekomst van hun muzikale content, én hun live en digitale performances.” ”

Achtergrond

In de nasleep van de pandemie nodigde de Effenaar afgelopen jaar zestien muzikanten uit om de hybride wereld te verkennen tijdens de eerste editie van Hybrid Music Vibes - mogelijk gemaakt door Innovatielab (een regeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en ClickNL) en Stichting Cultuur Eindhoven. In deze eerste editie kon talent uit de regio leren over het gebruik van nieuwe technologieën, experimenteren met uiteenlopende technieken, én werd de artiesten ook de mogelijkheid geboden om eigen concept te realiseren. Met als doel om de artiest nieuwe mogelijkheden aan te reiken voor expressie, en daarmee de totstandkoming van een nieuwe relatie met het publiek, en dus mogelijke verdienmodellen.   

Vrijwel alle artiesten die deelnamen aan Hybrid Music Vibes zagen de mogelijkheden van bijvoorbeeld digitale technieken als ‘streaming’, waarmee de beperking van tijd en plaats wordt opgeheven. Toch worstelden veel artiesten met het toepassen hiervan in hun eigen werk. Reden voor Effenaar om het programma opnieuw te organiseren.   

Effenaar kijkt uit naar een inspirerend programma met een divers en talentvol gezelschap. Feijen sluit af: “Wij zijn ervan overtuigd dat dit programma bijdraagt aan de noodzakelijke ontwikkeling van artiesten, maar ook de muzieksector in zijn geheel, om deel uit te kunnen maken van de hybride toekomst. Wij houden jullie graag via het platform effenaar.nl op de hoogte van de voortgang en resultaten.”

Partners

Het programma ‘Hybrid Music Vibes’ is een samenwerking met Fontys en Brabant Music Hub, en wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van Cultuurloket Digitall.