De noodzaak om verder te kijken dan de drie dimensies die we kennen om tot een oplossing te komen, is hoe Van Hekezen probeert licht te werpen op het ondoordringbare van dat mogelijke bestaan.

8069