Ze is gefascineerd door de uitwisseling tussen natuur en cultuur en de manier waarop ideologie├źn en geloofsovertuigingen over de natuur invloed hebben op de interactie tussen mens en omgeving. Door de rol van de mens als bijvoorbeeld bondgenoot, heerser of gebruiker constant te bevragen, probeert ze - aan anders fictieve concepten - vorm te geven met tastbare experimenten. 
Ze stelt zich als maker ondergeschikt op tegenover natuurlijke processen, werkt samen met niet-menselijke entiteiten en stelt natuurlijke eigenschappen van plekken en materialen voorop. De onvoorspelbare uitkomsten die door deze afhankelijkheid ontstaan zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie en innovatie in haar ontwerppraktijk. 

Samenwerking, zowel met mensen als niet-mensen, staan centraal in haar werk en geven haar de mogelijkheid haar praktijk op een organische manier te ontwikkelen. Haar drijfveer is om met het door de mens-gemaakte een verbinding te faciliteren met het natuurlijk gegroeide. Om vanuit de realisatie dat natuur en mens onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, tools te ontwikkelen die ons in staat stellen om vanuit dat inzicht te kunnen handelen.