Designers op DDW

Zo staat Marte Mei van Haaster met haar Land-Ally op de DDW met ‘Wil Water Wat’. 
 
Land-Ally presenteert het nieuwe werk aan de Stationsweg, ter hoogte van de Dommel. De Gemeente Eindhoven heeft Land-Ally de opdracht gegeven ‘De Stem van de Dommel’ hoorbaar te maken in de gebiedsontwikkelingen van de stad. Hieruit volgde een onderzoek naar de (on)mogelijkheid om de wil van water te betrekken in een gebiedsontwikkeling en het inzicht dat de rivier op deze centrale locatie in het centrum niet op zichzelf staat maar slechts een klein onderdeel is dat beïnvloed wordt door het gehele stoomgebied.
 
Wil Water Wat bestaat uit een reeks glazen objecten die in de stroming van de Dommel staan en een relatie aangaan met het water. Aan de brug hangt een installatie waarmee je kan luisteren naar geluid dat geproduceerd wordt door het water dat langs de objecten stroomt. Via deze designobjecten wordt het publiek uitgenodigd te reflecteren op water als zelfstandige entiteit en de praktische, zintuiglijke en misschien zelfs spirituele connotaties die daaraan verbonden zijn te bevragen. Een billboard aan de oever toont een systeemanalyse van het stroomgebied van de rivier, een onderzoek naar de menselijke invloeden op het welzijn van de rivier vanuit drie perspectieven: De Wetenschapper, De Land-Ally en De Onmogelijke Vragen in Dialoog met het Water.
7940
Marte Mei van Haaster
Ook Noud Sleumer is op de DDW te vinden met 'Culturalized Wind Power'
 
De relatie met windenergie is veranderd, maar hoe? Nederland heeft een eeuwenlange relatie met windenergie. Traditionele windmolens waren noodzakelijk voor de lokale veiligheid en levensstandaard – van het malen van graan en zagen van hout tot het leegpompen van polders. Molenwieken gebruikte men voor lokale communicatie. De oude windmolens waren ingebed in een economisch, technologisch en sociaal-lokaal systeem. De hedendaagse windturbines zijn daarentegen anonieme torens van staal die volgens velen het landschap ontsieren. Ook hebben ze geen directe maatschappelijke of economische relatie meer met de lokale gemeenschap. De sociale relatie met windenergie is vervreemd.
 
Noud Sleumer stelt de vraag of wij op basis van onze historische verbinding met windmolens, de huidige windturbines niet opnieuw kunnen inbedden in zowel een technologisch-economische als in een sociaal-cultureel systeem waarmee mensen zich weer persoonlijk en collectief verbonden voelen. In de expositie gebruikt hij ons culturele erfgoed in de vorm van traditionele keramieken tegels, borden, kopjes en souvenirs om een nieuw soort windmolen te ontwerpen, die onze huidige relatie met windenergie bevraagt. Zijn expo is te bezoeken bij Pennings Foundation, Geldropseweg 63.
 
Ruben Warnshuis staat met zijn collectief Verkstan op de DDW
 
The New Old, Objects for use, heet de tentoonstelling van Verkstan op de DDW. Over opnieuw tot stand brengen van de connectie tussen een object en gebruiker. Het uitlichten van verouderd erfgoed door het creëren van nieuwe objecten. In de moderne tijd verliezen we vaak de connectie met voorwerpen en gereedschappen om ons heen. In een wereld die wordt beheerst door een snel tempo en industrie, missen we onbedoeld de kunst, het begrip van materialen en het erfgoed dat verweven zit in onze dagelijkse objecten.
 
De tentoonstelling is een eerbetoon aan de kunst van vakmanschap en het rijke erfgoed dat het met zich meedraagt. Als een collaboratieve werkplaats organiseren ze een Open Studio en presenteren de tentoonstelling: 'The New Old: Objects for use'. Met deze expositie willen de makers aandacht vestigen op verhalen die in de vergetelheid zijn geraakt, met als doel beter begrip en een diepere band met onze bezittingen. De expo toont een gevarieerde mix van functionele objecten, bestaande uit onder andere: koksmessen, schoenen, meubels en zelfs een ingenieuze oven voor het koken boven een open vlam.
 
Het collectief bestaat uit Ruben Warnshuis, Tom Schoonhoven, Ben van Kemenade en Vasco Verissimo. De locatie voor deze expositie is de eigen werkplaats. Die bestaat uit twee ruimtes: een gemeenschappelijke werkplaats voor machines en een ruimte waar elke maker zijn eigen plek heeft.
 
Katinka Feijs verzorgt rondleidingen tijdens Design Tours op de DDW
 
Ontwerper Katinka Feijs is dit jaar gids bij de Dutch Design Week. Ze geeft rondleidingen in de Design Tours voor organisaties, bedrijven en overheidsinstanties. Relevante tours die een kijkje geven in de toekomst. Rondleidingen langs design-projecten in studio’s en werkplaatsen, op een specifieke locatie, op basis van een bepaald onderwerp, of op maat gemaakt .Ze deelt haar enthousiasme over ontwerp met de groep, deel je met je gasten wat ontwerp voor hen en hun organisaties kan betekenen, en zorgt voor relevante verbindingen. 
 
Bram de Vos exposeert op twee locaties bij de DDW
 
Bij Evoluon staat Bram op de expositie van Embassy of Food, met een kick-off expo om het project 'De Toekomst Boerderij' te ontwikkelen met vijf ontwerpers, waaronder Bram zelf. Op DDW 2024 is er een grote expo om het resultaat van een jaar werk te laten zien. Het is nu onderdeel van de expositie Next Nature - Spacefarming. Alle dagen van de DDW te bezoeken. De opening is 23 september en het blijft voor een heel jaar staan.
 
Ook bij Evoluon: Embassy of Food in samenwerking met de Seizoensarbeiders. Bram presenteert de ontwikkelingen vanuit het project 'Farming Artist in Residence' door Seizoensarbeiders. Bij de expositie Next nature - Spacefarming, te zien. Alle dagen van de DDW te bezoeken.
 
Bij Spoor-K is een expositie te zien van Galerie Transnatural waar Bram deel van uitmaakt. De galerie heeft afgelopen december de expositie Radical City incl. gestart, waar zijn project Uprootig Agro-Systems een onderdeel van is. De expositie laat nieuw werk van elke ontwerper zien. Hoe kan Nederland in de toekomst onafhankelijker worden op het gebied van energie? Met de toenemende instabiliteit in de wereld is het duidelijk geworden hoe afhankelijk Nederland is. Zijn er alternatieven dichterbij huis te bedenken? Brams focus ligt op de houten windturbine, upcyclebare zonnepanelen, energieopslag met luchtdruk of calcium. Mogelijkheden die dichtbij huis ontwikkeld kunnen worden. Voor de houten windturbine, bijvoorbeeld, kunnen we bossen aanleggen om daar ons materiaal van te krijgen. Deze concepten vertaalde hij naar de omgeving van landgoed de Wielewaal in Eindhoven en het heeft het gebied tot een multifunctioneel park gemaakt. Alle dagen van de DDW te bezoeken.
 
 

Bekijk de video over de expo van Noud Sleumer

Meer over Design to Market

Iris Bekkers staat met co-founder Shams Hazim namens hun Babel op de DDW
 
Ze staat bij de Embassy of Circular & Biobased Building, Strijp-S, Ketelhuisplein met Babel. Daarnaast is ze te vinden bij de Multispecies Dream Garden aan de Zeelsterstraat 80 met 'A Walk in the Symbiocene'
 
Deze expositie gaat over de vraag: 'Hoe ziet een tuin in het nieuwe tijdperk van het symbiocene eruit? Dit is een nieuw tijdperk waarin we samenwerken en leven met de wereld om ons heen, in plaats van haar uit te buiten. In deze tuin beleef je allerlei projecten die met dit nieuwe symbiocene te maken hebben. Een tour vol verwondering. Babel organiseert deze expo zelf.
 
Tot slot staat Iris bij Drivers of Change op het Ketelhuisplein op Strijp-S. Alle expo's zijn alle dagen te bezoeken.