Babel

Babel is een start-up van de co-founders Iris Bekkers en Shams Hazim. Babel ontwikkelt klimaatadaptieve en ecosysteeminclusieve designoplossingen als antwoord op de uitdagingen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Dit doen zij met behulp van (ecologische) data, materiaal- en productieonderzoek, en door gebruik te maken van natuurinclusieve ontwerpmethoden. De missie van Babel is bij te dragen aan een wereld waarin we meer onderdeel zijn van en beter samenwerken met de natuur om ons heen.