Koot gebruikt wiskundige en repetitieve werkmethoden om haar maken en denken te testen. De wrijving tussen het rationele aan de ene kant en het subjectieve aan de andere kant, zoals het raster versus zijn doorbraak, het transparante versus het ondoorzichtige, de doorgang versus de blik en de logica versus het absurde, is kenmerkend voor haar werk.