Bestaande 3D-ontwerpsoftware is complex en niet interactief toe te passen in klantcontact. Met DigiQubes als ontwerptool kunnen gebruikers op eenvoudige wijze miniatuur meubels plaatsen op een “pad” en deze  verschuiven naar een gewenste positie. 

Makkelijk toe te passen 3D Software voegt kwaliteit toe aan het klantgesprek én is ook een prestatiefactor voor ontwerpers en adviseurs. Zij besparen tijd door direct samen met de klant een beeld te vormen hoe de nieuwe woonkamer eruit komt te zien. Klanten ervaren de waarde van co-creatie en meer zekerheid omtrent hun keuzes.

Brian van der Kooij | DigiQubes - "Designing together by means of an accessible 3D-tool"

Brian designed DigiQubes from a creative and technical angle: a solution that helps interior designers quickly and easily get a picture of how customers want to design their interior.

Existing 3D design software is complex and cannot be used interactively in customer contact. With DigiQubes as a design tool, users can  place miniature furniture on a “pad” and move these to a desired position.

Easy to apply 3D Software adds quality to the customer conversation and is also a performance factor for designers and consultants. They save time by directly imagining what the new living room will look like together with the customer. Customers experience the value of co-creation and more certainty about their choices.

Brian van der Kooij | DigiQubes - "Designing together by means of an accessible 3D-tool"