Grondwerk

In de stad ontstaat actie van onderop: nieuwe en bewezen initiatieven die mensen bij elkaar brengen (en houden) komen op vanuit de bodem van de stad en groeien uit tot organisaties, ondernemingen en buurt- of burgerinitiatieven die soms decennia lang stand houden, schijnbaar onaantastbaar voor ambtenaren, politici en economisch voor- en tegenspoed.

Een stad zou dode grond zijn zonder deze initiatieven, die we te danken hebben aan Grondwerkers: mensen die, het liefst met beide benen, op de grond staan en, buiten de papieren om, van een plan een plek maken. Het zijn de sleutelfiguren in een stad, die mensen – bewust of onbewust – samenbrengen.

Om deze Grondwerkers te vinden, gingen vier van onze Wolkers op zoek naar een plek die een straat of wijk in een moderne stad verbindt. Na hun verblijf schreven ze een tekst, geïnspireerd op de ervaringen die ze opdeden en de gesprekken die ze voerden.

De opnames hiervan zijn nu te bekijken op vimeo. 
Muziek door Michelle Samba & Tim Hammer.