Music Hub Brabant

Music Hub Brabant is een samenwerkingsverband van dertien Brabantse podia en festivals. Het samenwerkingsverband bestaat uit professionele instellingen, zowel uit de nieuwe muziek, jazz als uit de popmuziek. Deze kernpartners erkennen het grote belang van talentontwikkeling in de provincie, en ze zijn hiervoor een verregaande samenwerking aangegaan. Met deze samenwerking investeren ze gezamenlijk in talentontwikkeling, en daarmee nemen de kernpartners hun verantwoordelijkheid doordat ze talentontwikkeling structureel incorporeren in hun organisatie.

Talenten zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling, vernieuwing en bevordering van kunst en cultuur. Het doel van Music Hub Brabant is om talentontwikkeling in de muziek structureel op te nemen in de Brabantse cultuursector. Op die manier creëren we een duurzaam systeem waarbinnen talenten zich kunnen ontwikkelen en doorstromen. Door te investeren in talent in een vroege fase in de ontwikkeling, wortelt het goed in Brabant. Zodra talenten doorgroeien en buiten de regio of zelfs landsgrenzen zichtbaar worden, zullen zij hun Brabantse roots uitdragen. Op deze manier zetten ze Brabant op de kaart als vruchtbare regio voor talentontwikkeling.

Deze video is de vierde in een TalentHub Brabant serie van 6 talentportretten, gemaakt door oud-Next talent Jenny van den Broeke en Jef Monté.

Credits filmregistratie OMA en Phasing Waves: Mark Richter (www.markrichter.nl)

Music Hub Brabant