TALENT: LOLA GIELEN 

‘Na bijna een jaar samenwerken is het prototype van Neo met de hulp van ASML ontwikkeld naar een product dat zo de markt op kan. Toen ik anderhalf jaar geleden afstudeerde met dit project had ik nooit gedacht dat dat kon. Ik heb tijdens Smart Design to Market een hele ontwikkeling doorgemaakt.’

WAS DAT NODIG?
‘Toen ik klaar was met de opleiding ging ik solliciteren. Ik dacht: ik ga gewoon werken als designer. Maar er zijn niet veel banen en voor jezelf beginnen is ook niet zo makkelijk. Op school was ik gewend om te werken vanuit opdrachten die me door docenten werden gegeven inclusief deadlines. Als je er alleen voor staat, heb je ineens niets meer om naartoe te werken. Dat vond ik echt lastig.’

HOE KWAM JE TERECHT BIJ SMART DESIGN TO MARKET? 
‘Dat gebeurde vorig jaar, tijdens de Graduation Show. Het was zo druk toen, dat ik op de dag zelf niet eens doorhad wat er gebeurde. Ik kreeg een folder in mijn hand gedrukt. ‘S avonds thuis las ik het pas. Op de folder stond: ‘Gefeliciteerd, je bent geselecteerd voor Smart Design to Market!’. Ik besloot om mee te doen. Ik wilde mijn afstudeerproject Neo graag verder ontwikkelen.’ 

HOE KIJK JE ER NU OP TERUG? 
‘Dit jaar is voor mij super leerzaam geweest. Het voelt voor mij als een soort, tsja, master-opleiding na de Design Academy eigenlijk. Ik werd ineens projectleider, en ik moest een team aansturen. Het belangrijkste dat ik heb geleerd, is dat je op mensen af kunt stappen. Als je iets nodig hebt, dan kun je er gewoon om vragen. En zo leerde ik nog veel meer skills voor in de ‘echte wereld’. Daar ga ik de rest van mijn carriere nog profijt van hebben.’

ORGANISATIE: JOS HARDEMAN (EDUVENTURE)

‘Waarom Smart Design to Market nodig is? Tussen het onderwijs en de wereld daarbuiten bestaat een gat. Op de academie redeneren studenten vanuit hun eigen interesse en vraag. Maar na de opleiding moet je je juist heel goed kunnen verplaatsen in anderen: wie heeft dit probleem ook?’

WAT HOUDT SMART DESIGN TO MARKET IN?
‘Tijdens de jaarlijkse Graduation Show scouten we talenten. Vervolgens zijn er workshops en masterclasses. Bijvoorbeeld om de talenten kennis te laten maken met rechten en plichten rond intellectual property, en met business developers en marketeers. Na een maand is er een matchmaking event. De talenten presenteren zich aan een zaal vol met bedrijven. Als er een match is, dan wordt het bedrijf een jaar lang mentor van het talent. Bij Lola was dat dus ASML. Tijdens de volgende editie van de Dutch Design Week presenteren de begeleide talenten wat ze in een jaar hebben bereikt.’

WELKE VERANDERINGEN ZIJN NODIG OM TALENTONTWIKKELING IN DESIGN EN VORMGEVING NOG BETER TE REGELEN?
‘De samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven kan echt nog beter. We moeten voor voor die sector in kaart brengen wat de designer kan, welke rol een designer in kan nemen in het bedrijf. Designers zijn creative problem solvers die van grote waarde kunnen zijn voor het bedrijfsleven. Het kost voor hen een investering om designtalenten te coachen, maar het is de investering gegarandeerd waard.’

Jos Hardeman
Designers zijn creative problem solvers die van grote waarde kunnen zijn voor het bedrijfsleven.”

COACH: FRIDO VAN DER BLIJ (ASML)

‘ASML is een high tech bedrijf dat lithografische machines ontwikkelt voor de productie van chips. Tijdens Smart Design to Market werken designers nauw samen met de maakindustrie (dit zijn de productiebedrijven, red.). Om de maakindustrie in onze regio te stimuleren hebben we de ASML Makersaward in het leven geroepen. Dit is een prijs die wordt uitgereikt aan studenten en starters, en nu ook aan deelnemers aan Smart Design to Market. Lola won de award in februari 2016.’

EN TOEN?
‘De ASML Makersaward bestaat uit een geldprijs en uit coaching door meerdere mentoren. Hoe de begeleiding er vervolgens uit ziet, is afhankelijk van de behoefte en groeimogelijkheid van de kandidaat en het design. Met Lola hadden we eerst een intakegesprek om te bespreken waar haar mogelijkheden en wensen liggen. In haar geval ging het bijvoorbeeld om inhoudelijk advies op patenten, maakbaarheid in mechanica, elektronica en embedded software. Zo’n intakegesprek doen we trouwens altijd, wanneer we met een nieuw talent starten. Op die manier kunnen we steeds begeleiding op maat bieden.’

WAT IS NODIG OM TALENTONTWIKKELING IN DEZE SECTOR NOG BETER TE MAKEN?
‘Er moeten nog meer maak-, adviesbedrijven en opleidingsinstituten aansluiten bij Smart Design to Market. Op die manier kunnen meer kandidaten begeleid worden en komen er meer innovatieve idee‘n tot concrete producten. Dat geeft onze regio en ons land een belangrijke impuls.”