Daarmee geeft zij uitdrukking aan meer zintuiglijke aspecten van haar werk, waardoor de beleving van de muziek voor publiek wordt versterkt. Camilla Blue hoopt hiermee een pioniersrol te kunnen vervullen en een groter publiek te trekken.

Bezoek hier de website van Effenaar Smart Venue:

https://smartvenue.nl

Bekijk hier alle toekenningen van deze ronde van de Impulsgeldenregeling van Provincie Noord-Brabant:

https://www.kunstlocbrabant.nl/nieuws/toekenningen-indientermijn-impulsgelden-2021-23002

Website Camilla Blue

Music Hub Brabant