Onder de vlag van TalentHub Brabant werken presentatie-instellingen, podia, festivals en andere ondersteunende instellingen samen met meer dan honderd talenten. Zo bouwen ze gezamenlijk aan een goed klimaat voor jonge veelbelovende makers in Brabant. Een manier van werken die niet alleen op de direct betrokken talenten effect heeft, maar óók op de sector als geheel. Zo ontstaan er nieuwe (of hernieuwde) verbindingen, een netwerk, een infrastructuur - waarmee ook weer nieuwe kansen en initiatieven ontstaan.

Sterke verbinding met de hoofdstad

Het is niet zo dat Brabant altijd maar reikhalzend kijkt naar wat er in de Randstad gebeurt op creatief vlak. Vaak, steeds vaker, is het ook andersom. En dat is een effect van samenwerking tussen bedrijven, partners en talenten, zoals dat gebeurt in onder meer TalentHub Brabant. Dat ziet ook Ania Markham, Executive Producer bij The Panics. Een commercieel bedrijf dat vanuit Amsterdam zowel aan eigen projecten werkt als in opdracht. En dat dan voor grote namen als Adidas, Dell en VanMoof. Je zou het een filmmakersbedrijf kunnen noemen, maar eigenlijk past The Panics niet goed in die mal. Naast video biedt het expertise op het gebied van motion graphics, high-end VFX en alles wat nog meer bij hun creatieve inborst past. Jonge talenten ondersteunen en scouten hoort daar ook bij. En dat doet dit ras-Amsterdamse bedrijf dus onder andere in...Brabant.

The Panics is één van de partners van talenthub Next. Wat heeft zo’n partij in onze provincie te zoeken? “Brabant investeert in de creatieve industrie. En dat merk je aan de output van de talenten. Zij zijn ontzettend vernieuwend, fris en onderscheidend in wat ze produceren. Meer dan wat je hier in Amsterdam tegenkomt. Dat Brabant het experiment zo faciliteert, zorgt er wat mij betreft dus ook voor dat het niveau van makers erg goed is.” Ania is, zoals ze het zelf zegt, is bij The Panics degene die creatieve geesten helpt bij het maken van commercieel waardevolle werken. Een rol die ze ook voor Next vervult. “Een stage, coaching, een introductie aan iemand in ons netwerk - het is sterk afhankelijk van het individuele talent hoe onze samenwerking eruit ziet”, vertelt ze. Glimlachend: “Maar iedereen die hier binnen is geweest wordt onderdeel van onze steeds verder groeiende familie. We houden contact, en helpen elkaar waar dat kan. Zo is Dion Soethoudt (alumnus Next, red.) nu bijvoorbeeld vaste host voor ons halfjaarlijkse event ‘Panic Room’, waarvoor we ook weer al onze klanten en andere partners uitnodigen. En zo zie je dat netwerken steeds meer met elkaar verweven raken. Dat levert alleen maar mooie, nieuwe kansen op. Het zijn niet alleen de talenten zelf die hier profijt bij hebben, voor ons als bedrijf is dit ook waardevol. Net zoals voor de sector, omdat we elkaar zo steeds beter weten te vinden.”

TalentHub Brabant is een groeiend netwerk dat voortdurend in beweging is voor talent. Kijk hier hoe het netwerk zich heeft ontwikkeld tussen 2018 en 2020.

De grote pot delen

Juist op momenten dat het moeilijk is, weet je wat je écht aan elkaar hebt. Dat bleek de afgelopen jaren wel. In coronatijd kwam een andere talenthub - PLAN (dans, theater, circus) met een eigen noodfonds. Vijf van de tien partners van de hub ontvingen geld vanuit het door het kabinet vastgestelde steunpakket voor de culturele sector. Voor de PLANpartners was het vanzelfsprekend dat hierin ook ruimte moest zijn voor de nieuwste generatie makers: ZZP’ers die voor de overheid en landelijke fondsen lastig te bereiken zijn. Maar de partners van PLAN bereiken hen, via de broedplaatsen en via hun brede netwerken, wél. En dus legden zij ieder een deel van het geld in één grote pot - in totaal €140.000 - bestemd voor jonge makers in de omgeving van PLAN. “Het geld was bestemd voor talenten die op dat moment niet in het talentontwikkelingsprogramma zaten. Hen steunden we namelijk ook al, maar buiten ons fonds om”, vertelt Janneke Defesche (zakelijk directeur van Festival Cement). “Met het geld in het fonds richtten we ons bijvoorbeeld op makers die in een broedplaats werkten, makers die net uitgestroomd waren, of op makers die we op een andere manier in onze vizieren hadden. Makers uit de netwerken van de PLANpartners, in de breedste zin van het woord dus.”

6066
Janneke Defesche, zakelijk directeur Festival Cement

Met de middelen konden jonge makers door corona geleden schade opgevangen of (extra) ruimte maken voor de voortgang van lopende ontwikkelingen. Janneke: “Als ZZP’er ben je afhankelijk van inkomsten uit speelbeurten, subsidies of voorstellingen. Als dat allemaal wegvalt, heb je niets. Dat maakt de positie van juist deze makers erg kwetsbaar in coronatijd.” Natuurlijk, vervolgt ze, kunnen zij ook op andere manieren geld verdienen. Ze noemt het voorbeeld van een maker die een tijdelijke baan bij de vuilophaaldienst aannam. Maar daar zit ook een belangrijke keerzijde aan. “Je ziet dan dat iemand zijn artistieke ontwikkeling stilzet om iets anders te doen dat hij totaal niet ambieert. Voor even is dat prima, maar als dat lang genoeg doorgaat loop je het risico dat je als maker niet meer mee kunt.” Een danser, om maar een voorbeeld te noemen, moet dagelijks trainen om zijn lijf in shape te houden. En dat geldt ook voor de creatieve spier in je brein - om creatief te blijven moet je jezelf kunnen blijven prikkelen. “In het ergste geval keert iemand met veel talent dan helemaal niet meer terug op het podium. Dat wilden we voorkomen. Met dit geld gaven we makers daarom de broodnodige ruimte om met hun makerschap bezig te blijven. Het is een investering in de persoon, in zijn of haar artistieke ontwikkeling, maar ook in de Brabantse infrastructuur als geheel. Om de kwaliteit die we hier hebben, ook te behouden.”

TalentHub netwerk 2018-2020