De hedendaagse architectuur kenmerkt zich door openheid en transparante materialen. Hierdoor voelen mensen zich niet altijd veilig. Ze krijgen last van hun evenwichtsorgaan of zelfs van gevaarlijke ideeën. Vaak worden hekken of netten geplaatst om dit te voorkomen. Het nadeel hiervan is dat deze onbedoeld de aandacht op het gevaar vestigen. 

Tijs Rooijakkers | Wentel - "A design solution for a major social problem"

Wentel is a product of designer and visual artist Tijs Rooijakkers.

Contemporary architecture is characterized by openness and transparent materials. As a result, people do not always feel safe. They suffer from their organ of balance or even from dangerous ideas. Fences or nets are often placed to prevent this. The disadvantage of this is that they unintentionally draw attention to the danger.

Wentel bends the perception of space and offers a positive artistic solution to a social problem.

Tijs Rooijakkers | Wentel - "A design solution for a major social problem"

Valbeveiliging projecten

Ook buiten het natuurlijke domein van de kunsten probeer ik mijn werk en werkwijze in te zetten. Zo werd ik in 2015 door het Westfriesgasthuis te Hoorn gevraagd een oplossing te vinden om het schalmgat, het open gedeelte in een trappenhuis in het gebouw, veiliger te maken en te voorkomen dat patiënten het schalmgat zouden gebruiken om suïcide te plegen. In plaats van een vangnet te plaatsen, wat in de lijn der verwachtingen lag, maakte ik een hangende installatie, van boven tot beneden die ervoor zorgt dat de bezoeker de ruimte op een andere manier gaat ervaren. De ruimte is nog steeds hetzelfde, maar mijn werk buigt de perceptie ervan.

Valbeveiliging projecten

"Ik maak beelden. Of eigenlijk, stilstaande bewegingen".

Mijn installaties zijn schetsen in de ruimte. Ze trekken zich niets aan van de zwaartekracht of andere natuurwetten. Wetmatigheden die al het andere dat ons omringt gehoorzaam laten buigen, breken en bezwijken lijken weinig vat te hebben op mijn werk. De getekende beelden laten zich niet inperken of begrenzen. Ze zijn -ogenschijnlijk- gewichtsloos. 

In mijn opinie creëert kunst toegevoegde waarde zodra het aanzet tot denken en participatie of als een bron van verwondering en inspiratie vormt voor het publiek. Bij enkele projecten die ik heb gerealiseerd werd het publiek daadwerkelijk betrokken bij het kunstwerk. 

"Ik maak beelden. Of eigenlijk, stilstaande bewegingen".