In zijn zoektocht naar de bewustwording van de subjectieve geestdrift legt Van Strien zich toe op zachte, frêle en ijl uitgewolkte kleurnuances. Los van het streven om een concrete gedachte te willen uitdrukken, is de fascinatie voor het bevragen van de menselijke gedachten altijd het vertrekpunt van de zoektocht naar de betekenis van de essentie van een gedachte of gevoel.

Van Strien bevraagt het concept van de subjectieve geest door middel van kleur. Binnen het werk wordt het causaal verband tussen emoties, gedachten en gedragingen onderzocht met als doelstelling om de mens zichzelf meer bewust laten zijn van zijn gedachten en gedragingen en de invloed hiervan te laten inzien. Het vormt een spreekwoordelijke poort tot de (on)bewuste wereld van onze zienswijze.

Van Striens werk kan beschouwd worden als een ‘denkoefening’ rondom de intimiteit van de geest. Geen grootste bewegingen of extraverte expressie van zijn persoonlijke geestestoestand maar uitsluitend een metafoor voor het gesprek. De continuïteit van nieuwe interpretaties en zienswijzen vormen een lange ketting van verschillende essenties de betekenissen.

8013
Sensibilis No. 1 - Oil on linen, 70 x 60 cm - 2023