Gamen is een populaire bezigheid onder jongeren. Helaas kunnen games verslavend werken, waardoor problemen kunnen ontstaan. Dit verslavingsrisico is vaak een zorg voor ouders, verzorgers en docenten. Gezond Gamen is een educatieve serious game die bewustwording creëert bij jongeren rondom verslavings-elementen in videogames. 

Dankzij Gezond Gamen gaan jongeren bewuster gamen: het is een spel waardoor de zij spelenderwijs leren wat er allemaal in videogames kan zitten waardoor je verslaafd kan raken. Dit verlaagt de kans dat zij zelf in de problemen komen door het gamen. Ouders, verzorgers en docenten hoeven zich minder zorgen te maken.

Rafaël Groznik | Gezond Gamen - "Creating awareness around addictive game elements"

Rafaël graduated in Trend Research and Concept Creation in Lifestyle. He specializes in designing serious games.

Gaming is a popular activity among young people. Unfortunately, games can be addictive, which can cause problems. This risk of addiction is often a concern for parents, caregivers and teachers. ‘Gezond Gamen’ is an educational game that creates awareness among young people about addictive elements in video games.

Thanks to ‘Gezond Gamen’, young people will become more aware of gaming: they learn in a playful way what elements in video games can cause addiction. This reduces the chance they will get into trouble by gaming. Parents, caregivers and teachers have less to worry about.

Rafaël Groznik | Gezond Gamen - "Creating awareness around addictive game elements"