Bij ‘Verbinding’ gaat het om persoonlijke rouw-verwerking. In het concept staat innovatie in deze traditionele  sector centraal. Ze ontwerpt een afscheidsconcept voor na het resomeren, het milieuvriendelijke alternatief voor begraven en cremeren.

Dit komt tot uitdrukking in een serie urnen gemaakt van mycelium, die begraven kunnen worden en 100% biologisch afbreekbaar zijn zonder de aarde te vervuilen. Zo ontstaat een nieuw afscheidsritueel waarmee het lichaam wordt teruggegeven aan de natuur. 

Lisa Jongejans | Verbinding - "VERBINDING, a new and beautiful farewell"

Lisa graduated from Willem de Kooning Academy in Rotterdam. She focuses on biosdesign, researching new materials and circular processes.

"Verbinding" ('connection') is about personal grief processing. The concept focuses on innovation in this traditional sector. She designs a farewell concept for after resomation, the environmentally friendly alternative to burial and cremation.

This is reflected in a series of urns made of mycelium, which can be buried and are 100% biodegradable without polluting the earth. This creates a new farewell ritual with which the body is returned to nature.

Lisa Jongejans | Verbinding - "VERBINDING, a new and beautiful farewell"