Een van mijn projecten, 'Made By Memories' is van start gegaan langs de westkust van Europa. In een zelfgebouwde camper vol gereedschappen geef ik workshops waarbij deelnemers herinneringen vertalen in de letterlijke vorm: Souvenirs. Door het gebruik van gevonden voorwerpen en materialen laat ik deelnemers doelbewust kijken naar hun omgeving. Terug in Nederland verdient dit project een vervolg in bv wijken, steden, landschappen of in bedrijven/instellingen in de Nederlandse werkcultuur.

Over mijn werk

De rode draad in mijn projecten ligt vrijwel altijd bij het vormgeven van verhalen. Deze verhalen zijn natuurlijk al langere tijd aanwezig maar krijgen vorm tijdens het maak proces. De vorm wordt bepaald door de materialen die worden gevonden in de directe omgeving. In voorgaande projecten heb ik bijvoorbeeld gebruik gemaakt van materialen uit de natuur, restmaterialen van een bedrijf en materialen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van een gemeente of regio. Ik heb hierin als ontwerper niet alleen een begeleidende rol. Maar ik waak door middel van de handvaten, gereedschappen en technieken die ik aanbied ook voor de esthetische waarden van het eindproduct. Dit ´proces´ heeft bij verschillende doelgroepen geleid tot unieke en bijzondere producten en herinneringen. Waarbij ik als ontwerper de doelgroep dwing om bewust te kijken naar de betreffende omgeving. Ook bevordert dit de inspiratie en creativiteitsontwikkeling van deelnemers.