In het werk van Joris Wintgens staat de relatie tussen mens en product centraal. Hij start zijn ontwerpproces vanuit een overtuiging, die hij aan de gebruiker mee wil geven en waarmee hij probeert deze relatie te versterken. De kwaliteit van deze relatie is essentieel voor de levensduur van een product. Deze overtuigingen uiten zich op subtiele wijze. Bijvoorbeeld in eenvoudige vormen, duurzame materialen en zichtbare constructies en verbindingen. Als de gebruiker het product begrijpt dan zal het ook langer meegaan.