Empathy Gym is een op zichzelf staande game en een trainingsprogramma dat spelers aanmoedigt om empathie te oefenen door verhalen te delen over emoties, gedrag en gevoel. Net zo belangrijk is het actief leren luisteren, herkennen van emoties en reflecteren op onze ervaringen. Empathy Gym maakt ons betere storytellers én betere luisteraars.

Deelname helpt medewerkers in hun professionele ontwikkeling, leidt voor stress vermindering en een lager kans op uitval. Het helpt bedrijven in het ontwikkelen van een duurzame relatie met klanten.

Guntra Laivacuma | Empathy Gym. "Practise makes perfect: improving empathic skills"

Guntra is a Social Designer with passion for research, interaction and storytelling. Empathy Gym has been developed for professions in which empathy plays a major role. Empathy is just as important as staying true to yourself and maintaining a healthy energy level.

Empathy Gym is a standalone game and training program that encourages players to practice empathy by sharing stories about emotions, behaviour and feelings. Just as important is active listening, recognizing emotions and reflecting on our experiences. Empathy Gym makes us better storytellers and better listeners.

Participation helps employees in their professional development, leads to stress reduction and less absenteeism. It helps companies develop a sustainable relationship with customers.

Guntra Laivacuma | Empathy Gym. "Practise makes perfect: improving empathic skills"