Hoe kunnen beide disciplines elkaar versterken om een positieve bijdragen te leveren aan onze wereld? Door met realistisch optimisme te kijken naar hedendaagse uitdagingen vindt Emy nieuwe invalshoeken en verbindingen die ze vertaalt naar tastbare ontwerpen.

Over mijn werk

Deze werkwijze komt onder andere mooi terug in het project Packing Up PFAS. Na volledig in de PFAS-literatuur te zijn gedoken zag Emy de link met haar passie voor keramiek. Ze heeft een methode ontwikkeld om PFAS vervuilde kleigrond te transformeren in schone bakstenen. Dit biedt de mogelijkheid om deze toxische chemicaliën uit ons milieu te verwijderen met bruikbaar bouwmateriaal als resultaat. Door de grond- en bouwindustrie aan elkaar te koppelen ontstaan er nieuwe kansen voor beide.