Cécile richt zich in haar werk op imagoproblematieken bij ondergewaardeerde beroepen. Zij signaleert dat een slecht imago negatieve effecten heeft op de motivatie van medewerkers, wat uitmondt in verzuim. Dit bevestigt daaropvolgend het slechte imago en zo ontstaat er een vicieuze cirkel.

Middels ‘immersive design research’ leeft Cécile letterlijk in de wereld van haar doelgroep en werkt een tijd met hen mee. Met de inzet van design faciliteert zij participatie en interactie. Medewerkers komen hierdoor zélf met relevante suggesties die leiden tot verbetering van hun imago en dat van hun werkgever.

Cécile Espinasse| Avant Gardeners - "Image growth through employee participation and interaction"

Studio Living Matters is created by Cécile Espinasse. With her graduation project "Avant Gardeners" at the Design Academy, she is the winner of the Social Design Talent Award 2019 of the Municipality of Eindhoven.

Cécile focuses on image issues in undervalued professions. She recognizes that a bad image has negative effects on employee motivation, which results in absenteeism. This subsequently confirms the bad image and thus creates a vicious circle.

Through ‘immersive design research’ Cécile literally lives in the world of her target group and works with them and in their environment for a while. With the use of design she facilitates participation and interaction. As a result, employees themselves come up with relevant suggestions that improve their image and that of the company for which they work.

Cécile Espinasse| Avant Gardeners - "Image growth through employee participation and interaction"