Door middel van kwalitatief onderzoek, communicatiecampagnes en strategisch ontwerp stelt hij organisaties in staat om de volgende stap te zetten binnen maatschappelijke transities.

Over mijn werk

In zijn werk richt hij zich op milieu-, technologische en sociale vraagstukken. Hij schijnt een nieuw licht op sociale uitdagingen om deze begrijpelijk te maken en alle mensen in staat te stellen deel uit te maken van de sociale transitie. Zijn methodologie is gebaseerd op de combinatie van kwantitatief met kwalitatief onderzoek, het ontwerpen van strategieën en het faciliteren van een samenwerkingsproces tussen alle stakeholders binnen maatschappelijke vraagstukken.