Opbrengst

De naam, het BrabantModel, doet geen recht aan de flexibele werkwijze op het gebied van talentontwikkeling in Brabant. Echter, het BrabantModel als gemeenschappelijke taal werkt wel. De belangrijkste kenmerken van deze gemeenschappelijke taal hebben we op 23 april samen herkend en erkend. Wat uit de werksessies ook naar voren komt is dat deze werkwijze veel meer zichtbaar mag, en misschien wel moet worden. Dat zichtbaar worden dient een doel: spreken we een gemeenschappelijke taal, dan wordt zo’n werkwijze ook breder gedragen. Door de culturele sector, omstanders en financiers.

De belangrijkste kenmerken

Het talent staat centraal in een netwerk. Dit netwerk bestaat uit samenwerkende festivals, podia, presentatie-instellingen en andere (culturele) organisaties die het talent erkennen en dragen, en die door een gezamenlijke inspanning kennis, faciliteiten en netwerk beschikbaar stellen en aan elkaar knopen. Centraal stellen van talent betekent talentontwikkeling op maat, waarbij het uitgangspunt de individuele ontwikkelbehoefte is. Rondom het talent ontstaat dan een nieuw, flexibel netwerk, waarbij coaches, mentoren en organisaties buiten het primaire netwerk ook een rol spelen. Omdat het talent wordt gedragen door het kunst- en culturele veld krijgt het binding met dat veld en zijn (toekomstig) publiek.

En nu?

De grote belangstelling voor de bijeenkomst van 23 april en de enthousiaste reacties naar aanleiding van die dag, laten zien dat we ons samen verantwoordelijk voelen voor talentontwikkeling in Brabant. We willen jullie daarom graag blijvend betrekken bij en op de hoogte houden van de vervolgstappen die eraan komen: De werkgroep vertaalt de opbrengst van de werkconferentie in een notitie ‘Uitkomsten & aanbevelingen talentontwikkeling in Brabant’ die aangeboden wordt aan de provincie. 

  • De werkwijze wordt geagendeerd op het overleg van de B5-gemeenten in Brabant met als doel de gemeenten mee te nemen in de gezamenlijke ambitie op het gebied van talentontwikkeling.
  • De voor de werkconferentie opgestelde notitie ‘Talentontwikkeling volgens het BrabantModel: de maker centraal’ wordt aangepast op basis van de geleverde input, met als doel zichtbaarheid door middel van een breed gedragen gemeenschappelijke taal. 
  • Kennisdeling en fysieke ontmoetingen moeten worden gefaciliteerd, successen moeten worden gedeeld, netwerken moeten worden gebouwd.
  • In september vindt een eerste vervolgbijeenkomst plaats met talenten uit de talentontwikkelingstrajecten en andere makers.

Download hier het volledige verslag van de bijeenkomst.

Oproep

Ook na de werkconferentie blijft het veld aanjager en deels verantwoordelijk voor de verdere uitwerking. Heb je onderwerpen voor vervolgbijeenkomsten of heb je suggesties voor andere vervolgacties, laat het ons weten. Je kunt met je vragen en opmerkingen terecht bij Iduna van de Ven.