Dit artikel verscheen in 2016 op bkkc.nl, en werd geschreven door Iris van den Boezem/ Iris - Oog voor Tekst

“Ik ben een grensgeval,” zegt Lindert Paulussen. Letterlijk, want hij groeide op in grensgemeente Baarle-Hertog en hij werkt zowel in België als in Nederland. Maar in zijn manier van werken is Paulussen soms juist weer onbegrensd. Lachend vertelt hij: “In de afgelopen twee jaar werd ik begeleid door galeriehoudster Majke Hüsstege. Zij gooide er bij mij regelmatig de rem op. Van haar heb ik geleerd dat het ontzettend belangrijk is om keuzes te maken. Je moet niet zomaar alles aanpakken wat op je pad komt, zei ze dan. Neem de tijd en kies alleen dat wat bij je past.” Lindert maakt schilderkunst en illustraties. De basis hiervoor is zijn eigen ervaring. “Ik probeer bij de kijker steeds iets te triggeren. Ik probeer hem te inspireren. In mijn werk combineer ik vaak verschillende beelden zoals in een collage. Daarbij laat ik het beeld open, zodat mensen er hun eigen verhaal van kunnen maken,” legt hij uit. “Ik doe dat door wel wat te vertellen, maar niet alles.”

Talentontwikkeling

Aan talentontwikkeling in de beeldende kunstensector werd in onze provincie nog relatief weinig gedaan. En dat terwijl kunstenaars steeds ondernemender moeten worden. Ook op de kunstacademies wordt slechts mondjesmaat aandacht besteed aan de benodigde vaardigheden. Hoe kom je dan als kunstenaar met je kop boven het maaiveld uit?

Dit gat in kennisaanbod viel ook op bij een aantal Brabantse kunstgaleries. Daarom ontwikkelden galerie Pennings, galerie Majke Hüsstege, galerie Luycks en galerie Jan van Hoof met bkkc een op maat gemaakt ontwikkeltraject: Jump!. Een springplank voor jonge kunstenaars in de kunstwereld. Twee jaar lang coachte iedere galerie twee kunstenaars. Gedurende het traject werd (incidenteel) met andere partijen samengewerkt, zoals het Van Abbemuseum en Art The Hague. In aanvulling daarop volgden de deelnemers een collectief scholingsprogramma. En voor elk talent was er budget beschikbaar dat voor een specifieke leervraag kon worden gebruikt. Zo deed Lindert in een Portugees atelier onderzoek naar complexere onderwerpen, om zo zijn schriftuur en beeldtaal te verbreden en te versterken.
Galeriehoudster Majke Hüsstege was nauw betrokken bij de ontwikkeling van Jump! en bij de begeleiding van onder meer Lindert. Ze werkte daarbij intensief samen met de andere galeriehouders. Door de  concurrentiepositie van kunstgaleries lijkt zo'n samenwerking onlogisch. Waarom besloot Majke dan toch om mee te doen? “Een belangrijke vraag voor mij is: hoe kan ik de kunstenaars waar ik mee werk ondersteunen?” vertelt ze. “Met Jump! is daarvoor wat mij betreft een goed zaadje geplant.”

Ook Lindert kijkt terug met een positief gevoel: “Door Jump! heb ik heel veel kansen gekregen en ik heb ze ook allemaal benut. In deze twee jaar ben ik als maker enorm gegroeid,” zegt hij. “Zowel in professionaliteit als artistiek gezien. Ik weet nu veel beter hoe de kunstwereld werkt, en hoe ik me daar als maker in kan positioneren.” Na een korte stilte vervolgt hij: “Ik kan nu in twee zinnen uitleggen wat ik doe, wat mijn signatuur is. Dat was me voorheen echt niet gelukt.”

Speerpunt

De eerste editie van Jump! was wat Lindert betreft succesvol. Maar zoals dat altijd gaat met nieuwe projecten: er zijn allerlei zaken die toch nog beter of anders kunnen. Lindert: “De momenten waarop we met acht kunstenaars tegelijk iets moesten doen of ergens moesten zijn waren soms lastig. Iedereen heeft zijn eigen leven, zijn eigen agenda. Dat ging dus niet altijd goed.” Met alle aandachtspunten in de achterzak wordt Jump! de komende jaren verder bijgeschaafd, zodat talentontwikkeling in de beeldende kunsten een vaste plaats krijgt in de Brabantse kunst- en cultuursector.
 
Talentontwikkeling is niet alleen in de beeldende kunsten een speerpunt voor de komende jaren. Ook in de podiumkunsten, muziek, letteren, film/AV en vormgeving staat dit hoog op de agenda. bkkc gaat de komende jaren verder met het initiëren van een stabiele infrastructuur voor talentontwikkeling in de verschillende sectoren binnen de professionele kunsten. Kern van de aanpak? Het talent wordt erkend en gedragen door een primair netwerk dat bestaat uit samenwerkende festivals, podia, gezelschappen, producenten, presentatie-instellingen en andere (culturele) organisaties.
Gedurende het ontwikkelingstraject staat het talent centraal: daardoor krijgt hij of zij begeleiding en coaching op maat. Door structureel financiering uit te trekken voor talentontwikkeling in de kunst- en cultuursector, onderschrijft de provincie Noord-Brabant deze tendens. Wil je meer weten over talentontwikkeling in de Brabantse professionele kunstensector? Houd dan onze website in de gaten voor actuele ontwikkelingen.