Investeren in talentontwikkeling

Provincie Noord-Brabant verlengt het talentontwikkelingsprogramma TalentHub Brabant met vier jaar. De Provincie vindt het belangrijk om te blijven investeren in talentontwikkeling in de professionele kunsten in Brabant en heeft besloten tot het continueren van het TalentHub Brabant programma tot en met 2028. Kunstloc Brabant blijft de adviserende en coördinerende taak uitvoeren.

Inspiratie voor de rest van Nederland
TalentHub Brabant is een krachtenbundeling van de Brabantse professionele kunst- en cultuursector, Provincie Noord-Brabant en Kunstloc Brabant. Het programma wordt gezien als uniek en als een inspiratie voor de rest van Nederland. Sinds de start van de talenthubs zijn al meer dan 300 talenten ondersteund. 

7 hubs
TalentHub Brabant bestaat uit 7 hubs: Next (film/AV), Design to Market (design), Inversie en jump! (beeldende kunst), WOLK (letteren), PLAN (theater, dans, circus) en Music Hub Brabant (muziek). 

Samenwerking
Iedere hub is een samenwerkingsverband van festivals, podia, galeries en andere culturele organisaties. De deelnemende talenten worden ook via dit netwerk geselecteerd. De talenten kunnen gebruikmaken van de kennis, middelen en het netwerk van deze samenwerkende organisaties, om zich verder te ontwikkelen als kunstenaar en als ondernemer. De provincie Noord-Brabant financiert het programma en Kunstloc Brabant ondersteunt en adviseert.

Succesfactoren
Vorig jaar liet een uitgebreide evaluatie al zien wat de succesfactoren van TalentHub Brabant zijn. Op de impactpagina van TalentHub Brabant staan de data bij elkaar over de periode 2020-2022. 

Meer data en meer impact

Meer over TalentHub Brabant