methode talenthub brabant

Gezamenlijk werkten de Brabantse professionele kunst- en cultuursector, de provincie Noord-Brabant en bkkc de afgelopen jaren aan een nieuwe werkwijze op het gebied van talentontwikkeling. Uitgangspunt van deze werkwijze is dat het talent centraal staat. Talenten worden erkend en gedragen door nieuwe netwerken die bestaan uit gezelschappen, galleries, musea, festivals, podia, presentatie-instellingen en andere (culturele) organisaties. Deze netwerken, ontwikkel- en productiebiotopen zogezegd, vormen samen TalentHub Brabant.
 

Uit het advies van de adviescommissie Fonds Podiumkunsten
De commissie vindt dat PLAN er, met deze aanvraag en haar lopende activiteiten, in slaagt haar ambitie waar te maken om een voorbeeld te zijn voor de rest van Nederland op het gebied van talentontwikkeling in de podiumkunsten door bestaande instellingen.” “Door de kwaliteit en diversiteit van de partners in de samenwerking zijn daadwerkelijk zeer uiteenlopende vormen van talentontwikkelingstrajecten en podiumkunst mogelijk.”

talenthubs voor elke discipline

In Brabant werkt de kunst- en cultuursector al ruim drie jaar via meerdere deelprojecten samen volgens deze werkwijze. PLAN is daar een voorbeeld van, maar er zijn ook TalentHubs voor andere disciplines. Mestmag.nl schreef vorig jaar een artikelenreeks over de verschillende TalentHubs in Brabant:


Al deze nieuwe netwerken stellen kennis, faciliteiten en productiemiddelen beschikbaar ten behoeve van talenten, waarvoor ze gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen. Zo worden talenten optimaal ondersteund en begeleid, kunnen ze hun artistieke signatuur ontwikkelen, krijgen ze binding met hun (toekomstige) publiek en wordt hun werk geïntroduceerd bij professionals, de politiek, fondsen en de media.

Uit het bidbook Nationale Culturele Proeftuin BrabantStad (door provincie en B5 op 6 juni 2016 aangeboden aan Jet Bussemaker, OCW)
Brabant heeft een divers palet aan kunstvakopleidingen. De toptalenten van deze opleidingen bieden we ruimte om hun talent in en vanuit Brabant te exploiteren, om door te groeien en te excelleren. Onze ambitie is talenten die van de Brabantse kunstvakopleidingen komen voor de provincie te behouden en anderen te verleiden om zich in Brabant te vestigen.”
We staan aan de vooravond van de verdere ontwikkeling van deze Talentenhub Brabant en bieden aan om deze vorm van talentenontwikkeling samen verder vorm te geven en onze ervaringen landelijk te delen.”

programma talenthub brabant

Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in talentontwikkeling uiteindelijk niet alleen heel goede kunstenaars oplevert, die midden in de samenleving staan, maar ook een sterkere kunst- en cultuursector. De ervaring van de afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Brabant doen besluiten sterk in te zetten op talentontwikkeling, volgens de werkwijze TalentHub Brabant.

Provincie en bkkc werken op dit moment gezamenlijk aan de uitwerking van het programma TalentHub Brabant 2017-2018.