Kunst en creativiteit in Brabant


Een netwerk vol samenwerkingspartners in de culturele sector, meer inzicht voor kunstenaars in hun werkpraktijk en Brabantse makers onderling verbinden; daar staan de TalentHubs in Brabant voor. In ontwikkelingsprogramma’s van een jaar tot meerdere jaren krijgen talenten die door de sector zelf gekozen worden, ondersteuning op maat via een netwerk aan podia, presentatie-instellingen en festivals. 

 “Het is een rijkdom om te zien wat er aan kunstenaars en creativiteit is in Brabant. Juist in de beeldende kunst zijn er veel kleine initiatieven en werken kunstenaars vaak individueel. Sinds de provincie en Kunstloc Brabant het mogelijk maken om de talenten te coachen in de TalentHubs, zie ik veel meer ontstaan. De netwerken breiden uit, de kunstenaars hebben meer contact met elkaar en het is een mooie manier om samen te werken. Die hubs faciliteren die samenwerkingen, brengen mensen bij elkaar. Zowel instellingen met kunstenaars als kunstenaars onderling”, vertelt Mieke van Schaijk, ze behoort met haar Galerie Mieke van Schaijk tot een van de kunstinstellingen die de deelnemers van jump! begeleidt in het traject.

Negen kunstinstellingen

Daarnaast zijn Pennings Foundation, Make Eindhoven, Museum Jan Cunen, Galerie Nasty Alice. Luycks Galerie, KOP, De Cacaofabriek en Van Gogh AIR bij het traject aangesloten. Jump! is een talentontwikkelingstraject voor jonge beeldend kunstenaars in Brabant. Negen Brabantse kunstinstellingen zetten hun kennis en netwerk in en begeleiden de talenten. De realisatie van dit project is mede tot stand gekomen door het ontwikkelprogramma TalentHub Brabant, met financiële steun van de provincie Noord-Brabant en advies van Kunstloc Brabant. De deelnemende kunstenaars krijgen gedurende anderhalf jaar zowel een gezamenlijk als een individueel ontwikkelingstraject aangeboden.

Reflecteren op je eigen werk

Videokunstenaar Mirte van Duppen is een van die deelnemers. Ze maakt vooral video-installaties over de structuren, functies en transformaties van landschappen en de interactie van de mens met zijn omgeving. Zoals in haar project AgriValley over de automatisering van de landbouw en de invloed op het landschap en de mens. Ze deed mee aan de derde editie van jump! omdat ze graag andere kunstenaars uit Brabant wilde ontmoeten en haar netwerk wilde verbreden. “Ik vond de ontmoeting met alle hubs samen heel zinvol. Juist omdat we vanuit verschillende disciplines kwamen, was het interessant om over onze beroepspraktijk te praten. “Zo ging het over hoeveel geld je vraagt voor je werk. Dat was echt een eyeopener voor mij, in de design-, theater - en filmwereld gaat het heel anders. Ik vond dat wel pijnlijk om te merken, dat die verschillen zo groot zijn. Maar wel goed om bewust van te worden. Doordat ik met anderen praat over het werk, kan ik ook beter reflecteren op mijn eigen werk”, vertelt Mirte.

“In het traject had ik vooral contact met Petra van Pennings Foundation, zij was mijn coach. Daarnaast heb ik veel met Lex van Lith van Make Eindhoven gewerkt, hij reflecteerde met mij op mijn werk. Echt over je praktijk praten en daarin ondersteuning krijgen, is heel waardevol. De grootste les die ik heb geleerd uit jump! is het hebben van vertrouwen. De reacties van Lex op mijn werk geeft vertrouwen. Je mag twijfels hebben, maar óók vertrouwen. 

AgriValley

Samenwerken

Ook Petra Cardinaal, projectcoördinator van jump! en eigenaar van Pennings Foundation, ziet dat de verbinding tussen de kunstenaars en instellingen van belang is. “Toen we in 2014 begonnen met het project, merkten we dat er veel eenpitters waren die weinig samenwerkten in de sector. Juist door die boost in deze talentontwikkeling en de samenwerking tussen de partnerinstellingen is er iets opengebroken.

Doordat de vertrouwensrelatie bij de instellingen is gegroeid, is er ook meer mogelijk voor de deelnemers. We werken veel meer samen en ik leer ook van mijn collega’s. Mieke gaat heel inhoudelijk met makers aan de gang, dat inspireert mij dan weer. Ik ben vaak meer als mogelijkmaker in praktische zin bezig; planningen maken met kunstenaars, ze helpen zaken georganiseerd te krijgen en ze vooral te coachen als persoon. Doordat ik zie hoe het anders kan, krijg ik weer nieuwe ideeën. Zo gaat dat ook bij de kunstenaars.” 

Mensen om je heen

Voor kunstenaar Nina van de Ven was de deelname aan jump! een manier om plannen die al langer in haar hoofd zaten, nu tot uitvoering te brengen. Ze tekent en werkt sinds kort met klei. Ze wilde leren met nieuw materiaal te werken en beroepsgenoten ontmoeten. “Ik vond het vooral heel leerzaam dat ik ineens een netwerk om me heen had met mensen die allemaal veel kennis hebben. Petra was mijn coach en ik kon met haar heel goed werken. 

Sinds ik aan jump! heb meegedaan, vraag ik veel makkelijker van buitenaf hulp. Eerder bleef ik het maar in m’n eentje uitzoeken, maar nu heb ik geleerd dat het fijn is dat je mensen om je heen hebt die je verder helpen. De lijntjes zijn zo kort binnen jump! en dat maakt het laagdrempelig om nieuwe contacten te leggen.” 

Eigen doel

“jump! is een traject voor kunstenaars die minimaal vier jaar en maximaal tien jaar afgestudeerd zijn en aan het werk zijn in hun eigen werkveld. Ze weten hoe het is om zich staande te houden in de kunstwereld. Het is interessant om daarover gesprekken te voeren met ze. Iedereen heeft een eigen vraag of doel wanneer ze aan jump! beginnen”, zegt Petra. “Voor elke deelnemer is er een coach, die persoonlijke begeleiding is fijn. Voor de deelnemers is het waardevol om aan een instelling gekoppeld te zijn, want we hebben allemaal een groot netwerk. Via ons komen ze weer bij andere experts terecht en zo bouwen zij hun netwerk ook uit. Alle oud-deelnemers van jump! zijn voor ons ook heel waardevol, een aantal van hen blijft verbonden met elkaar en het traject.” 

Meer over jump!