Na deze mooie start kwamen we op 13 mei opnieuw bij elkaar in NS16, Tilburg. Hier spraken we over het creëren van een veilige werksfeer en stelde vertrouwenspersoon Angeline Koster zich voor. Nu, een paar maanden onderweg, zijn er al verschillende ateliers, instellingen en exposities bezocht samen. Maar wie zijn nu eigenlijk de 12 geselecteerde jonge beeldend kunstenaars? We stellen ze graag aan je voor:

Jeanine Vloemans
Schilderkunst vormt bij Jeanine altijd het startpunt, maar de voorstellingen op haar schilderijen worden steeds vaker ruimtelijke objecten. Zij presenteert haar werk in de vorm van installaties, waarin schilderijen, muurschilderingen en sculpturen de hele ruimte innemen en de toeschouwer een totaalbeleving geven. Lees meer …

Chantal van Lieshout
Volgens Chantal hebben alle dingen een eigen realiteitsdimensie. Verwonderd en verbaasd probeert ze ze te begrijpen, niet zozeer op zoek naar een essentie, maar juist naar hun complexiteit en veelheid. Tijdens wandelingen verzamelt ze dingen en gedachten die vervolgens het uitgangspunt vormen voor sculpturen en installaties, uitgewerkt in keramiek, epoxyhars, textiel, touw en audiovisueel. Lees meer …

Vera Meulendijks
Vera combineert verschillende disciplines maar is vaak grafisch georiënteerd. Haar werk uit zich in tekeningen, schilderijen, zeefdrukken, risoprints, textiel en boeken. Het perspectief, geometrische patronen en de spanning binnen vorm en lijn zijn een belangrijk onderdeel van haar artistieke proces. Haar werk balanceert tussen herkenning en abstractie en het spanningsveld tussen orde en wanorde, analoog en digitaal, ritme en chaos, herkenning en vervreemding. Lees meer …

Robin van Hekezen
Door middel van intuïtieve geometrische vormen vindt Robin abstracte werelden in een zoektocht naar wat per definitie ongrijpbaar is. De fascinatie voor het abstracte leidt haar naar werelden die opzettelijk vreemd en surrealistisch ogen, om te bevragen hoe ze kunnen bestaan en in wat voor ruimte. Lees meer …

Jordie Rovers
Jordies  interesse in archeologie leidde tot een werkwijze waarin hij gebruikmaakt van de imperfectie en ongecontroleerde veranderingen van sporen die de mensheid heeft achtergelaten. Lees meer …

Jamie Kane
Jamie beschrijft zijn praktijk als een stortplaats, waar lagen van materiële geschiedenis gelijktijdig samenkomen, met verschillende snelheden uiteenvallen en door de tijd heen verschuiven. Zijn werk bestaat uit installaties, films, radio- en live-evenementen. Ook schrijft hij teksten. Lees meer …

Ruben Mols
Met zowel verwondering als een sceptische blik analyseert Ruben de ontwikkeling van informatie en communicatietechnologie. Deze technologie heeft zich de laatste 30 jaar op intieme wijze ingesloten in het leven van de mens en is als mediator een bepalende rol gaan spelen. Maar hoe staan we in contact met de wereld om ons heen? Hoe beïnvloeden deze digitale middelen de relatie tot onze lichamen, geesten en begrip van onze omgeving? Lees meer …

Rick van Strien
Licht in het algemeen en kleur in het bijzonder is een krachtig fenomeen. Kleur heeft grote invloed op onze collectieve gedragingen. Rick bevraagt de complexiteit van de ervaring van gedachtes en emoties. Zij worden teruggebracht tot een bepaalde zuiverheid door middel van de ervaring van een kleurnuance. Hij wil door middel van zijn werk gezamenlijke twijfel en bevraging teweegbrengen over onze mentale en cognitieve geestdrift. Lees meer …

Danielle Hoogendoorn
Danielle vertelt met haar werk haar verhaal over moederschap en het nieuwe leven in een landelijke omgeving. Na jaren in Amsterdam gewoond te hebben is er een nieuw hoofdstuk aangebroken, één waarin de bewuste keuze is gemaakt om in een groenere omgeving te gaan wonen. Hoogendoorns manier van werken is impulsief en associatief. Dit vertaalt zich in haar materiaalgebruik; een collage vormt zich als het ware in haar hoofd die vervolgens wordt uitwerkt in het materiaal dat ze daarvoor nodig acht. Lees meer …

Jerrold Saija
Jerrold richt zich op kolonisatie en dekolonisatie en de diepe sporen die dit heeft achtergelaten op de Molukse samenleving in zijn algemeenheid en het Molukse lichaam in het bijzonder. Voor zijn artistieke praktijk put Saija inspiratie uit wat overblijft van dit verleden. Lees meer …

Sjors Driessen
Sjors vindt het belangrijk om met zijn sculpturale werk kijkers te verbazen of om de nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Kritisch kijkt hij naar de samenleving. Thema’s als criminaliteit, klimaat en overbevolking interesseren hem. Zijn sculpturen zijn weerspiegelingen van de wereld van vandaag of gisteren en de combinaties van de verschillende objecten vertellen het verhaal. Door vervorming creëert Driessen beelden van hoop of wanhoop. Lees meer …

Fenna Koot
Waar bevindt zich de hapering in het systeem? Fenna is gefascineerd door hoe architectonische ruimten sociale structuren beïnvloeden. Haar werk bestaat uit installaties en sculpturen die een poging doen om hernieuwde aandacht te geven aan datgene wat vaak als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Juist deze vanzelfsprekende elementen spelen volgens haar een cruciale rol in de manier waarop we de wereld vormen en begrijpen. Lees meer …

Meer weten over deze nieuwe lichting? Check onze website. Wil je de ontwikkelingen van de kunstenaars op de voet volgen? Via onze socials doen we tot eind 2024 uitgebreid verslag over al onze activiteiten en de progressie. Volg ons en stay tuned!

Meer over jump!