Sindsdien werkt Floor gesitueerd en gaat ze in haar werk het contact aan met personen die verbonden zijn met de desbetreffende locatie. Ze wil de maatschappelijke kwestie niet zozeer oplossen, maar gaat juist het gesprek aan om verschillende perspectieven te delen. Ze interesseert zich in de sociale structuren die mensen bouwen, constructies waar identiteit aan ontleend wordt.

Lees hier het volledige interview. 

Meer over Floor Snels