Day of the Young Artist wordt georganiseerd door Kunstpodium T, Inversie en jump! en vindt plaats in De Pont museum. De dag is gecureerd door Helena Julian. Het programma bestaat uit verschillende panelgesprekken, discussies, 1 op 1 gesprekken en workshops van onder andere Quinsy Gario, Flavia Dzodan, Magali Elali, Julius Thissen en Selma Selman.

(English below) 

Curator Helena Julian
Wanneer de toegenomen globalisering ons vraagt om betrokkenheid, hoe kunnen we deze taak vervullen? Anno 2023 zijn intersectionele kwesties van sociaal-politieke en ecologische rechtvaardigheid niet alleen urgent, ze vormen expliciet de kern van waar onze huidige samenleving voor staat. We wenden ons tot de kunst om de wereld opnieuw te verbeelden. Als seismografen van een maatschappelijke polsslag durven kunstenaars te onderzoeken wat verborgen ligt, hoe samenlevingen zich kunnen verbinden en hoe we ons een alternatieve toekomst kunnen voorstellen. Voor de startende kunstenaar is zich positioneren tussen autonomie en engagement een delicate daad. Deze evenwichtsoefening wordt de kunst zelf; de kunst van het engagement. De 2023 editie van de Day of the Young Artist verkent deze uitdaging, durft de valkuilen ervan onder de loep te nemen en viert de manieren waarop we ons diepgaand kunnen verbinden met onze globale context.

De Day of the Young Artist is een dag in het teken van startend talent. Deze dag biedt een grens overstijgend programma aan waarin de dialoog tussen startende kunstenaars en het werkveld centraal staat. De spreektaal van de dag is Engels met enkele Nederlandstalig onderdelen.

Buy your ticket here

7631

English

On Thursday 30 March, Day of the Young Artist 2023 takes place; a day dedicated to starting talent in the arts. This day offers a cross-border program in which the dialogue between starting artists and the professional field is central. This symposium is in English, with several activities taking place in Dutch. 

The Day of the Young Artist is organized by Kunstpodium T, Inversie and jump!, takes place at De Pont museum, and is curated by Helena Julian. The day consists of several panel talks, one on ones, discussions and workshops by Quinsy Gario, Flavia Dzodan, Magali Elali, Julius Thissen and Selma Selman, among others.

Curator Helena Julian
If increased globalization challenges us to engage, how can we fully commit to this task? Anno 2023, intersectional issues of socio-political and environmental justice are not only urgent, they are undeniably at the core of what our current society represents. We turn to art to reimagine the world at large. As seismographs of a societal pulse, artists dare to explore what has been hidden, how societies can interact, and how we can envision alternative futures. For the emerging artist, a delicate act of positioning yourself between autonomy and commitment takes place. This balancing act becomes art itself; the art of engagement. The 2023 edition of the Day of the Young Artist explores this challenge, dares to look at its pitfalls, and celebrates the ways in which we can deeply connect to our global context.

The program consists of several panel talks, discussions and workshops by Quinsy Gario, Flavia Dzodan, Magali Elali, Julius Thissen and Selma Selman, among others.

Buy your ticket here

Day of the Young Artist 2023 | The Art of Engagement 

March 30 | 13:00h - 21:00h |  De Pont museum 

 

Buy your ticket here: https://www.ticketkantoor.nl/shop/DOTYA 

This symposium is in English, with several activities taking place in Dutch.

more information about the Day of the Young Artist