“Tijdens een residentie bij een boerenbedrijf in Noord-Nederland afgelopen jaar, hielp ik mee met de pompoenoogst. Dat was een hele bijzondere ervaring, met seizoenarbeiders en een aantal anderen werkten we samen. Daar sprak ik veel met mensen uit de landbouw, bijvoorbeeld met de boer waarbij de residentie was. Hij had een heel vernieuwende manier van landbehoud. Hij maakte zijn eigen plantaardige mest bijvoorbeeld. Dat inspireerde me om dit project op te zetten. Wat kun je nou eigenlijk met 10 hectare? Hoe ziet een productief landschap eruit? Hoe kun je én het sociale aspect en de natuur daarin meenemen?”, vertelt Bram.

“10 hectare is voor veel boeren een grootte die aanspreekt. Voor tuinbouw is 10 hectare wel de max, voor akkerbouw begint het vanaf 10 hectare. Daarom heb ik hiervoor gekozen”, zegt Bram. “Ik vind vooral de rafelranden, de plekken waar de stad en het platteland elkaar ontmoeten, interessant. De steden groeien steeds meer en het platteland wordt steeds kleiner, maar we hebben de natuur wel nodig. Rondom dat gegeven ontwikkel ik nu een vijfjarenplan. Daarin neem ik de klimaatdoelen mee en kijk ik naar de thema’s water, voedsel, energie, groene bouwstoffen, sociale inclusie en gezond welzijn.”

Om die 10 hectare visueel te maken, ontwikkelde Bram een maquette op schaal, waarin je verschillende onderdelen kunt plaatsen en er weer uit kunt halen. Om zo met belanghebbenden in gesprek te gaan. “De woning- en landbouwcrisis gaat veelal over grond en het behoud van water in die grond. In Nederland zijn vier grondsoorten, dus op die soorten wil ik een aantal scenario’s baseren. Om dat te doen, heb ik wel partners en financierders nodig. Daar ben ik nu druk mee bezig, om die te zoeken. Voor mij moet het altijd groots, vandaar een meerjarenplan.”

Binnen Design to Market bespreekt Bram zijn project geregeld met zijn coach en de groep waarmee hij samenwerkt. “Iedere maand is er een coaching sessie, dat is een stok achter de deur voor me om dan weer wat te laten zien van mijn project. Het is fijn dat twee andere ontwerpers binnen Design to Market een universitaire achtergrond hebben. Zij denken dan weer op een andere manier met mij mee”, zegt Bram.

“En: ik deel elke Dutch Design Week de komende vijf jaar mijn mijlpalen. Ik ben ook onderdeel van de Embassy of Food, dus daar heb ik sowieso een plek. Dat is mooi om naartoe te werken.”
 

Meer over Design to Market