Dat smaakte naar meer! Samen met de Business Art Service heeft de kunstenaar nu een fotografische uitgave geïnitieerd. Vier foto’s van de hand van Jonker die samen een serie vormen.

Business Art Service ziet in het werk van Maureen Jonker een waardevolle toevoeging aan de collectie. Niet alleen omdat de foto’s technisch goed in elkaar zitten, maar ook omdat ze blijk geven van een creatieve blik op de hedendaagse actualiteit. Jonker onderzoekt de mogelijkheden tot het arrangeren van het menselijk lichaam in steeds nieuwe ruimtes en situaties. Deze interesse is ontstaan vanuit een sport die zij een aantal jaar heeft beoefend: synchroonzwemmen. Hoewel directe verwijzingen naar deze sport vrijwel ontbreken, vormt de drang om choreografieën te schrijven het onderliggende motief in haar werk.  

In haar werk plaatst zij het menselijk lichaam binnenin zelfgemaakte ruimtes, die zij scenario’s noemt. Deze scenario’s kunnen zowel materieel als immaterieel zijn en bestaan uit materialen zoals stucloper, (golf)karton, hout en pvc, maar worden ook gevormd door de kadering van choreografie. Bij dit laatste spelen de verhoudingen van het menselijk lichaam en uithoudingsvermogen een belangrijke rol. Binnen deze scenario’s geldt de vraag of het menselijk lichaam zich naar de ruimte vormt of dat de ruimte juist om het lichaam wordt vormgegeven. 

Meer weten over Business Art Service