Mijn installaties zijn schetsen in de ruimte. Ze trekken zich niets aan van de zwaartekracht of andere natuurwetten. Wetmatigheden die al het andere dat ons omringt gehoorzaam laten buigen, breken en bezwijken lijken weinig vat te hebben op mijn werk. De getekende beelden laten zich niet inperken of begrenzen. Ze zijn -ogenschijnlijk- gewichtsloos. 


In mijn opinie creëert kunst toegevoegde waarde zodra het aanzet tot denken en participatie of als een bron van verwondering en inspiratie vormt voor het publiek. Bij enkele projecten die ik heb gerealiseerd werd het publiek daadwerkelijk betrokken bij het kunstwerk. 

Valbeveiliging projecten 

Ook buiten het natuurlijke domein van de kunsten probeer ik mijn werk en werkwijze in te zetten. Zo werd ik in 2015 door het Westfriesgasthuis te Hoorn gevraagd een oplossing te vinden om het schalmgat, het open gedeelte in een trappenhuis in het gebouw, veiliger te maken en te voorkomen dat patiënten het schalmgat zouden gebruiken om suïcide te plegen. In plaats van een vangnet te plaatsen, wat in de lijn der verwachtingen lag, maakte ik een hangende installatie, van boven tot beneden die ervoor zorgt dat de bezoeker de ruimte op een andere manier gaat ervaren. De ruimte is nog steeds hetzelfde, maar mijn werk buigt de perceptie ervan.

De opdrachtgever was zo enthousiast over de uitkomst dat een volgende uitnodiging volgde. Nog drie springbeveiligingen in de aangelegen parkeergarage waar hetzelfde probleem zich voordeed mocht ik ontwerpen waarvan er nu twee zo goed als klaar zijn en een derde later het licht gaat zien. Titel van de werken zijn: Stillleven, I, II en III. Dit project was een flinke uitdaging omdat het kunstwerk ook daadwerkelijk een toepassing heeft, namelijk het beveiligen van de rand. Het heeft mijn blik in het zien van mogelijkheden in de toepasbaarheid van kunst in de openbare ruimte flink verruimd. Deze werken worden niet alleen gewaardeerd om esthetiek, maar bieden een fraaie oplossing voor een maatschappelijk probleem. Met deze betekenisvolle artistieke ingrepen heb ik laten zien dat kunst een maatschappelijke functie kan hebben zonder afbreuk te doen aan kwaliteit.