Met diverse trajecten hij helpt jongeren, die een kloof ervaren, op weg om te studeren aan een kunstvakopleiding dan wel aan een baan in de cultuursector.

Vol trots nam Aiman de &Award Persoonsprijs in ontvangst: “Het is belangrijk om erkenning en waardering uit te spreken naar mensen en organisaties die zich hard maken voor dit thema. De &Award helpt daarbij! Het versterkt mijn missie en ik hoop dat dit mensen inspireert om ook verder aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie, let’s rock this together!”

Volgens het juryrapport heeft Aiman Hassani de gave om sociaalmaatschappelijke thema’s op een vanzelfsprekende manier aan te kaarten in zijn werk als filmmaker. Tijdens de uitreiking zei jurylid Rodney Lam daar het volgende over: “In een strijd die op dit moment nog erg zwart-wit is, met zoveel woede over racisme en kleur, heb jij de cultuursector nog diverser gemaakt. Je hebt het naar een platform gebracht waarbij je zoveel mensen bereikt. We hopen dat veel meer mensen van jouw platform gebruik zullen maken.”

Ontdek meer over Aiman