Zes TalentHubs zijn inmiddels actief: PLAN (podiumkunsten), Next (film/av), jump! (visuele kunsten), Music Hub Brabant (muziek), Design to Market (design) en WOLK (letteren). Talent Hub Brabant wordt overkoepeld door Kunstloc.

Omdat sommige projecten of makers niet binnen één discipline bewegen maar ook dwarsverbanden leggen met andere disciplines, stimuleert Talent Hub Brabant ook interdisciplinaire samenwerking. Daarom organiseren de hubs samen met Kunstloc een Talent Hub Meet-up op donderdag 23 mei. Tijdens de meet-up presenteren de hubs zich en koppelen we makers aan elkaar op basis van interesse. We hopen met deze middag de samenwerking tussen de verschillende disciplines te stimuleren.

De Talent Hub Meet-up is een besloten bijeenkomst.